VISION

Artykuły - VISION (369)

 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2013 roku.

  Na wniosek akcjonariuszy spółki VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), reprezentujących ponad 50% kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 20 maja 2013 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marka Rudzińskiego w Warszawie, ul. Powązkowska 44c (Budy
 • Raport miesięczny za miesiąc marzec 2013r.

  Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2013r. zawierający: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, III. Informacje na tema
 • Monthly Report for March 2013

  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. publishes the Monthly Report for the month of March 2013. Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw Stock Exchange Management Board dated 31.10.2008 "Good Practices of Companies Listed on NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Tomas Prosek - Member of Board of Directors
 • Raport miesięczny za miesiąc luty 2013r.

  Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013r. zawierający: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, III. Informacje na temat
 • Monthly Report for February 2013

  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. publishes the Monthly Report for the month of February 2013. Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw Stock Exchange Management Board dated 31.10.2008 "Good Practices of Companies Listed on NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Tomas Prosek - Member of Board of Directors
 • Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013r.

  Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013r. zawierający: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
 • Skonsolidowany raport kwartalny VIRTUAL VISION SA za IV kw 2012

  Zarząd Virtual Vision S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Richard Kunicki - Prezes Zarządu
 • Quarterly Report Q4 2012

  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. publishes the Quarterly Report for Q4 2012. Legal basis: Article 5, Section 1, of Exhibit 3 of the Alternative Trading System Rules of the Warsaw Stock Exchange Management Board.Osoby reprezentujące spółkę:Tomas Prosek - Member of Board of Directors
 • Monthly Report for January 2013

  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. publishes the Monthly Report for the month of January 2013. Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw Stock Exchange Management Board dated 31.10.2008 "Good Practices of Companies Listed on NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Tomas Prosek - Member of Board of Directors
 • Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd VIRTUAL VISION S.A. informuje, że w trosce o prawidłowość i jakość wypełniania obowiązków informacyjnych, w dniu 11 lutego 2013 r. zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z podmiotem wpisywanym na listę Autoryzowanych Doradców: Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i