VISION

Synonimy:
VIV,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - VISION (361)

 • Change of the reporting date of Annual Report

  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. informs that the date of publication of Annual Report for year 2011 was changed. The Annual Report for the calendar year 2011 will be published on 11 June 2012 instead of 21 May 2012, as announced previously in EBI report 2/2012 as of 31 March 2012. Other dates of publication of periodic reports in year 2012 remain unchanged. Legal basis: § 6 ust. 14.2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading S
 • Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  W dniu 16 maja 2012 Spółka otrzymała od Pana Piotra Wieczorka, działającego jako pełnomocnik Roderyck Invest Limited z siedzibą w Nikozji pismo o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w VIRTUAL VISION SA i przekroczeniu progu 5 i 10% ogólnej liczby głosów. Nabycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy; przed zawarciem transakcji Roderyk Invest Ltd nie posiadała akcji Spółki. Stan posiadania zarówno pośredniego jak i bezpośrednio po nabyciu: Po nabyciu Rod
 • Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  W dniu 16 maja 2012 Spółka otrzymała od Pana Michała Sicińskiego informację przekazaną na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż Pan Michał Siciński zmienił udział w ogólnej liczbie głosów w VIRTUAL VISION SA. Przed zmianą Pan Michał Siciński posiadał 49.935.375 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych (w tym 40.186.000 akcji s
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Emitenta VIRTUAL VISION S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:VIRTUAL VISION-I KW 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 324.9 kBOsoby re
 • Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za kwiecień 2012

  Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku zawierający: I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. II. Raporty bieżące opublikowane w kwietniu 2012r. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w kwietniu 2012r. IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w maju 2012r. I. W okresie sprawozdawc
 • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 15 maja 2012 r.

  Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 maja 2012 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w spraw
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:Raport kwartalny za I kwartał 2012 r..pdf rozmiar: rozmiar: 411.3 kBOsoby reprezentu
 • Raport okresowy Legal Stream S.A. za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R..pdf rozmiar: r
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Teliani Valley Polska S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:Raport I 2012.pdf rozmiar: rozmiar
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Novainvest S.A.("Emitent". "Spółka") przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załączniki:RK IQ 2012 Novainvest SA.pdf rozmiar: rozm

Filmy - VISION (1)

 • Ekonomiczne BMW

  BMW vision efficientdynamics to prototyp sportowego samochodu, który wysoką moc łączy z niskim zużyciem paliwa.