Biznes - venture

Artykuły - Venture (560)

 • Polskie fundusze VC z drastycznymi spadkami

  Polskie fundusze VC z drastycznymi spadkami

  Globalne inwestycje VC w 2018 roku wyniosły 190 mld USD i jest to wynik o 40 proc. wyższy od roku poprzedniego. W przeciwieństwie do rynku światowego, polski obszar przeżył drastyczne spadki - 46 proc. r/r - z wynikiem 213 mln PLN.
 • Fundusze venture capital zainwestowały blisko 50 mld USD na całym świecie

  Fundusze venture capital zainwestowały blisko 50 mld USD na całym świecie

  Cyfrowe innowacje niezmiennie pozostają w centrum zainteresowania inwestorów. Jak wynika z badania KPMG w I kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały 49,3 mld USD (ponad 70% więcej niż kwartał wcześniej). USA jest zdecydowanie najważniejszym rynkiem inwestycyjnym - ponad 61% wszystkich pieniędzy zostało ulokowanych przez fundusze właśnie na tym rynku.
 • Raport KPMG International - dynamiczny wzrost startupów

  Raport KPMG International - dynamiczny wzrost startupów

  W drugim kwartale 2017 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie ponad 40 mld USD, blisko 70% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem br. Systematycznie rośnie również rola korporacji w finansowaniu startupów.
 • Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.

  Zarząd Venture Capital Poland S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2015 z dnia 31 października 2015 r., nr 8/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. oraz nr 4/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r. zostały zaaneksowane skonsolidowane umowy pożyczek dotychczas zaciągniętych od głównych akcjonariuszy. Termin spłaty pożyczek został przeniesiony na dzień 31 października 2016 r. Kwota pożyczek do spłaty wynosi łącznie 512.000 zł. Podstawa prawna: §3 ust
 • Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

  Zarząd PCH VENTURE S.A. („Spółka”) informuje, iż 4 kwietnia 2016 roku udzielona została prokura samoistna Pani Wiesławie Chmielewskiej. Jednocześnie Pani Wiesława Chmielewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 4 kwietnia 2016 roku Pan Dariusz Graff złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje b
 • Korekta raportu nr 5/2015 – zbycie aktywów o istotnej wartości

  Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 5/2015 z dnia 25.03.2015 r. Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia tak aby przedstawione zdarzenie gospodarcze zostało opisane w sposób bardziej rzetelny i kompletny. O zmianie sposobu raportowania Spółka wskazała w raporcie bieżącym nr 7/2016. Treść raportu przed korektą: Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego
 • Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

  Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminów publikacji korekt raportów bieżących nr 9/2014, 5/2015 oraz 23/2015, w których Spółka informowała o nabyciu i zbyci
 • Korekta raportu nr 23/2015 – zbycie aktywów o istotnej wartości

  Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 23/2015 z dnia 13.08.2015 r. Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia tak aby przedstawione zdarzenie gospodarcze zostało opisane w sposób bardziej rzetelny i kompletny. O zmianie sposobu raportowania Spółka wskazała w raporcie bieżącym nr 7/2016. Treść raportu przed korektą: Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Eko
 • Korekta raportu nr 9/2014 – zawarcie istotnej umowy

  Korekta raportu nr 9/2014 – zawarcie istotnej umowy Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 08.04.2014 r. Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia tak aby przedstawione zdarzenie gospodarcze zostało opisane w sposób bardziej rzetelny i kompletny. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że podjął działania mające na celu zmianę jakości raportowania, w szc
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 30 marca 2016 roku

  Raport bieżący nr 2/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A., które odbyło się w dniu 30 marca 2016 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanyc