Biznes - Vectra

Artykuły - Vectra (46)

 • UOKiK: Kara dla Vectry

  UOKiK: Kara dla Vectry

  Vectra automatycznie przedłużała umowy zawarte na czas określony na 6-miesięczny okres Klienci spółki nie mieli możliwości podjęcia samodzielnej decyzji o dalszym korzystaniu z usług. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na operatora karę ponad 490 tys. zł.
 • Zawarcie umowy dotyczącej zbycia przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A. 100% kapitału zakładowego Vectra S.A.

  Raport bieżący nr 12/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa dotycząca sprzedaży p. Markowi Graczykowskiemu (Prezesowi Zarządu Vectra S.A. ) 13 200 000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Vectra S.A. uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzen
 • Pismo VECTRA S.A. do wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

  Raport bieżący nr 11/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie złożenia do Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy przez Zarządu Spółki pod firmą Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pisma do wniosku wierzyciela firmy TEMAX M. Kopcińska i J. Lipczewski Spółka Jawna o ogłoszenie upadłości (zgodnie z raport
 • Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku dłużnika Vectra S.A.

  Raport bieżący nr 10/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że Zarząd spółki pod firmą Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Vectra") powziął informację o wniosku z dnia 10 lutego 2011 r. złożonego do Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy przez TEMAX M. Kopcińska i J. Lipczewski Spółka jawna (wierzyciela) o ogłoszenie upad
 • Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku dłużnika Vectra S.A.

  Raport bieżący nr 8/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że zarząd spółki pod firmą Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Vectra") powziął informację o złożeniu w dniu 24 lutego 2011 r. do Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy przez Wisława Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Usługi Elektrycz
 • Istotne zamówienie od spółki Vectra S.A.

  Zarząd Suntech S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2011 roku otrzymał podpisane zamówienie od spółki Vectra SA. Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu Billing CRM i Workflow. Wartość umowy objęta jest poufnością. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. Osoby repre
 • Vectra złożyła wniosek do UOKiK o przejęcie Multimedia Polska

  Vectra złożyła wniosek do UOKiK o przejęcie Multimedia Polska

  Operator kablowy Vectra złożył 31 grudnia 2010 roku w UOKiK wniosek o nabycie części mienia Multimedia Polska.
 • Umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości Vectra S.A.

  Raport bieżący nr 54/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2010 z dnia 26 listopada 2010r. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki pod firmą Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Vectra") otrzymał postanowienie z 17 grudnia 2010r. z Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy, zgodnie z którym
 • Zawarcie znaczącej umowy z Vectra SA

  Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 06.12.2010 r. otrzymał umowę od operatora VECTRA, której przedmiotem jest dwuletnia umowa serwisowa na dostarczone oprogramowanie Suntech. VECTRA, drugi pod względem liczby abonentów dostawca usług triple play (telewizja, Internet i telefon) w Polsce, pracuje w oparciu o stworzony przez Suntech, zintegrowany system Billing & CRM, od 2006 roku. Otrzymana umowa reguluje kwestie dalszej współpracy pomiędzy firmami, określając je
 • UPC i Vectra zostaną zaproszone do składania ofert wiążących na Aster

  W pierwszych dniach grudnia Fundusz Mid Europa Partners, który jest w trakcie procesu sprzedaży operatora kablowego Aster, zaprosi UPC i Vectrę do składania ofert wiążących - wynika w nieoficjalnych informacji PAP.