użytkowanie wieczyste

Artykuły - Użytkowanie wieczyste (133)

Filmy - Użytkowanie wieczyste (3)

  • Ruszą inwestycje mieszkaniowe na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste

    15 sierpnia weszły w życie przepisy przewidujące znaczne ułatwienia w procesie inwestycyjnym na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, dotyczące zmiany celu użytkowania wieczystego. Zmiany prawne mają duże praktyczne znaczenie, bowiem w wielu przypadkach nieruchomości oddawane kilkadziesiąt lat temu w użytkowanie wieczyste obecnie są wykorzystywane na inne cele niż te na które zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Częstym przypadkiem są sytuacje, w których cel użytkowania wieczystego jest niezgodny z przeznaczeniem danej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy warunkach zabudowy, co stanowiło znaczne utrudnienia w procesie inwestycyjnym, gdyż zdarzało się że organy odmawiały udzielenia pozwolenia na budowę mimo, że zamierzenie budowlane było zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ale niezgodne z celem użytkowania wieczystego. - Zgodnie z nowymi przepisami, od 15 sierpnia 2019r. w przypadkach, w których podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego nie będzie mogła stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Wystrychowska – Zawiślak, radca prawny, Kancaelaria Ożóg Tomczykowski. Ponadto wprowadzono możliwość wystąpienia przez organ lub użytkownika wieczystego z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego, jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu użytkowania wieczystego. Dodatkowo nowela wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej również w przypadku gdy proponowana zmiana jest zgodna m.in.: 1) z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 2) z decyzją o pozwoleniu
  • Czy likwidacja użytkowania wieczystego uniemożliwia sprzedaż mieszkania

    Sprzedaż mieszkań zostanie zablokowana przez przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność, tego obawiali się notariusze. Od 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln Polaków staje się właścicielami gruntów, które dotąd były w użytkowaniu wieczystym. Co można zrobić, aby sprzedać mieszkanie, którego dotyczy proces likwidacji użytkowania wieczystego?
  • Likwidacja użytkowania wieczystego: skorzystanie z bonifikaty to bardzo opłacalna inwestycja

    1 stycznia 2019 r. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów, które dotąd były w użytkowaniu wieczystym. Skorzystanie z bonifikaty przy jednorazowej zapłacie opłaty rozłożonej na 20 lat, to bardzo opłacalna inwestycja.