utworzenie

Artykuły - Utworzenie (497)

 • Utworzenie odpisów aktualizujących wartości należności z tytułu sprzedaży jednostek zależnych

  Raport bieżący nr 26/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Financial Assets Management Group S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że zweryfikował możliwą do uzyskania cenę z tytułu zrealizowanej sprzedaży jednostek zależnych, którą wykazał w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok obrotowy, w terminach półrocznych, jako najbardziej wiarygodne dane pochodzące od sprzedanych spółek. O zbyciu wyżej wymienionych aktywów
 • Media: Rosjanie niezadowoleni z decyzji UOKiK ws. Nord Stream 2

  Media: Rosjanie niezadowoleni z decyzji UOKiK ws. Nord Stream 2

  Polsce udało się zablokować utworzenie spółki Gazpromu z europejskimi firmami ws. gazociągu Nord Stream 2, Gazprom pozostał sam w tym projekcie - wynika z komentarza dziennika "Kommiersant", który odzwierciedla niezadowolenie Rosji z decyzji UOKiK.
 • Jurgiel: Trwają prace nad koncepcją utworzenia holdingu spożywczego

  Jurgiel: Trwają prace nad koncepcją utworzenia holdingu spożywczego

  - Trwają prace nad koncepcją utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego. Zakłada ona, że na bazie Krajowej Spółki Cukrowej powstanie duży podmiot, do którego mogą być dołączone inne polskie firmy rolno-spożywcze - poinformował w środę minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
 • Utworzenie aktywa finansowego mającego istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

  Raport bieżący nr 69/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka” lub "Emitent”) zawiadamia, że w uzgodnieniu z audytorem- Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Komitetem Audytu Spółki w dniu 3 sierpnia 2016r. podjął decyzję o ujęciu w księgach finansowych grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. aktywa podatkowego w kwotach odpowiednio: dla Mennica Polska
 • Utworzenie odpisu na aktywa trwałe przeznaczone do rozbiórki.

  Raport bieżący nr 13/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Na posiedzeniu w dniu 2.08.2016 r. Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. postanowił o wycofaniu z eksploatacji i rozbiórce budynków o łącznej wartości netto 1.394.925,56 zł według stanu na dzień 31.07.2016 r. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu analizy stanu technicznego budynków, możliwości ich wykorzystania w przyszłości oraz bieżących kosztów utrzymania, tj. kosztów konserwa
 • Przez Brexit Polacy nie będą już studiować na brytyjskich uczelniach? To realne, ale uczelnie mają na to sposób

  Przez Brexit Polacy nie będą już studiować na brytyjskich uczelniach? To realne, ale uczelnie mają na to sposób

  Opłaty za studia na Wyspach mogą wzrosnąć aż dwukrotnie dla obywateli Unii Europejskiej, gdy zaczną być traktowani jak uczniowie z zagranicy. Ale na razie tamtejszy rząd nie wprowadza takich zmian. Co więcej, możliwe jest utworzenie programu stypendialnego dla obcokrajowców.
 • Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej pod firmą: Klub Hokejowy GKS Katowice SA

  Raport bieżący nr 4/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 roku przed Notariuszem Aleksandrem Dawidem, zawiązana została spółka pod firmą: Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna”). Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dz
 • Z początkiem lipca Polska Grupa Górnicza rozpocznie kolejny etap restrukturyzacji

  Z początkiem lipca Polska Grupa Górnicza rozpocznie kolejny etap restrukturyzacji

  Utworzenie trzech kopalń zespolonych z dziewięciu samodzielnych dotąd zakładów, rozpocznie kolejny etap restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - przekonują przedstawiciele grupy, wskazując zalety zmian organizacyjnych. Chodzi m.in. o większą elastyczność i niższe koszty.
 • Utworzenie przez Emitenta odpisu aktualizacyjnego

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) w dniu 22 czerwca 2016 roku postanowił dokonać odpisu wartości aktywa Spółki w postaci prawa własności intelektualnej, jakim jest umowa z Adobe Systems Incorporated z siedzibą w San Jose oraz Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Irlandia (dalej zwanych Adobe), wykazana w księgach jako wartość niematerialna ze skutkiem w księgach rachunkowych na d
 • Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

  Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r. Powodem korekty są opisy aktualizacyjne należności, utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania, utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne ujawnienie pozycji po weryfikacji sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. W załączaniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2015 r. po korekcie. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Filmy - Utworzenie (1)