ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Artykuły - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (0)

 • Dom na działce leśnej - jak go sprzedać?

  Dom na działce leśnej - jak go sprzedać?

  Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach, która wprowadza prawo pierwokupu nieruchomości leśnych na rzecz Skarbu Państwa. Ustawa ta zmieniła zasady obrotu prywatnymi nieruchomościami leśnymi, a w ramach nowego porządku sprzedaż nieruchomości przebiega dwuetapowo. Najpierw zawierana jest umowa warunkowa - a lasy państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu - w ustawowym terminie 1 miesiąca od chwili zawiadomienia przez właściwego nadleśniczego. Dopiero po upływie tego terminu możliwe jest zawarcie umowy przenoszącej własność. Prawo pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych nie jest ograniczone żadną normą obszarową i obowiązuje również w odniesieniu do działek zabudowanych. Działka zabudowana musi być sprzedawana w ramach procedury umożliwiającej lasom wykonanie prawa pierwokupu.
 • Ustawa do pilnej zmiany: Uderzyła w prywatną własność, zwiększyła władzę urzędników

  Ustawa do pilnej zmiany: Uderzyła w prywatną własność, zwiększyła władzę urzędników

  Obowiązująca od maja br. ustawa dotycząca obrotu gruntami rolnymi dała bardzo dużą władzę urzędnikom państwowym. Uderzyła w rolników, w małe firmy. Ustawa wymaga pilnej zmiany, bo prawo powinno chronić prywatną własność.
 • Rolnicy chcieli populistycznej ustawy i teraz za to słono płacą

  Rolnicy chcieli populistycznej ustawy i teraz za to słono płacą

  Rolnicy chcieli populistycznej ustawy, która będzie chronić grunty rolne przed wykupem przez cudzoziemców, i taką ustawę dostali od rządu. Ustawa drastycznie ograniczyła wolnorynkowy obrót gruntami i doprowadziła do głębokiego spadku cen, więc rolnicy na tym stracili. Zawiera też wiele błędów, które Ministerstwo Rolnictwa, jako autor projektu ustawy, chce wyeliminować poprzez nowelizację, która jest właśnie przygotowywana.
 • Koniec kłopotów z kredytem na dom

  Koniec kłopotów z kredytem na dom

  Od 16 sierpnia banki ponownie zaczynają udzielać kredytów na budowę domów na działkach rolnych. Nareszcie weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Expander zwraca jednak uwagę, że finansowanie uzyskają tylko osoby, których działka ma powierzchnię nie większą niż 3 000 mkw. Banki nadal nie chcą kredytować budowy na większych działkach rolnych.
 • Ziemia rolna jednak na wagę złota?

  Ziemia rolna jednak na wagę złota?

  Ustawa z 14 kwietnia bieżącego roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadza daleko idącą nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne pomiędzy podmiotami prywatnymi.
 • Problem z ustawą o obrocie ziemią: Zablokowała handel nawet niewielkimi gruntami

  Problem z ustawą o obrocie ziemią: Zablokowała handel nawet niewielkimi gruntami

  Ustawa o obrocie ziemią była pisana w pośpiechu. Jej zapisy zablokowały handel nawet niewielkimi gruntami, mimo że te miały być wolne od ograniczeń.
 • Właściciele domów boją się Lasów Państwowych

  Właściciele domów boją się Lasów Państwowych

  Właściciele gruntów zalesionych, także tych na których pobudowane są już domy, boją się, że firma Lasy Państwowe korzystać będzie z prawa pierwokupu, obniżając ceny. Skutki nowej ustawy są takie, że właściciele wycofują się z przygotowywanych transakcji.
 • Ustawa zniszczyła rynek obrotu gruntami rolnymi

  Ustawa zniszczyła rynek obrotu gruntami rolnymi

  70 proc. powierzchni Polski to grunty rolne, a rynek handlu tymi gruntami praktycznie przestał istnieć z powodu ustawy obowiązującej od prawie trzech miesięcy. Ceny ziemi spadają, co uderzyło w rolników. Rząd obiecuje zmiany w ustawie, którą przygotował, pierwsza ze zmian jest gotowa.
 • Działka rolna pod budowę domu - jak ją kupić według nowych przepisów?

  Działka rolna pod budowę domu - jak ją kupić według nowych przepisów?

  Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie 30 kwietnia bieżącego roku, wprowadza restrykcyjne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi - obecnie nieruchomość rolną może nabyć co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne oraz posiadający przez okres co najmniej pięciu lat przed nabyciem nieruchomość rolną na terenie gminy, na obszarze której gospodarstwo to jest położone. Nabycie nieruchomości rolnej jest ponadto powiązane z obowiązkiem jej osobistej uprawy przez okres 10 lat.
 • Nowe trudności w budowie domu na działce rolnej

  Nowe trudności w budowie domu na działce rolnej

  1 maja 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z założeniami mają one ochronić ziemię rolną przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, a także zatrzymać niekorzystny trend w strukturze agrarnej.