ustawa konsumencka

Artykuły - Ustawa konsumencka (18)

 • UOKiK zapowiada koniec kar finansowych

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich orzeczeniach będzie odchodził od kar pieniężnych - zapowiedziała wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska.
 • Jak sprzedawcy internetowi dostosowali się do zmiany przepisów konsumenckich?

  Jak sprzedawcy internetowi dostosowali się do zmiany przepisów konsumenckich?

  Mija pół roku funkcjonowania nowych przepisów konsumenckich, które wprowadziły znaczące zmiany w zakresie obowiązków przedsiębiorców dokonujących sprzedaży przez internet. Zmiana przepisów wiązała się dla nich z koniecznością przygotowania nowych regulaminów i dostosowania się do nowych regulacji prawnych.
 • Ważne terminy przy rękojmi za wady

  Ważne terminy przy rękojmi za wady

  Jeśli kupiona rzecz ma wady, można ją reklamować u sprzedawcy. Trzeba jednak pamiętać o ważnych terminach, których upływ może spowodować utratę uprawnień z rękojmi. Sprawę dodatkowo komplikuje zmiana przepisów, jaka nastąpiła 25 grudnia 2014 r.
 • Kiedy sprzedawca musi rzecz wymienić, naprawić, a kiedy zwrócić pieniądze?

  Kiedy sprzedawca musi rzecz wymienić, naprawić, a kiedy zwrócić pieniądze?

  Od końca ubiegłego roku sprzedawcy dokonujący sprzedaży towarów konsumpcyjnych osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami (konsumentom) odpowiadają wobec nich z tytułu wad tych towarów na zasadzie rękojmi bądź gwarancji. Rękojmia zastąpiła obowiązującą przez kilka lat odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową wynikającą z ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta.
 • Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

  Skrócenie procedur w przypadku koncentracji firm, a także zmiany w przepisach dotyczących łagodzenia kar za naruszenie interesów konsumentów - to tylko niektóre modyfikacje, jakie zawiera nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 stycznia br.
 • Konsument w UE - jak dziecko we mgle?

  Polski ustawodawca, w ślad za prawem unijnym, zdaje się postrzegać konsumentów jako osoby mocno nieporadne. Potwierdza to w dużej mierze ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku i stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE, z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie praw konsumentów.
 • Tych produktów nie zwrócisz kupując online

  Tych produktów nie zwrócisz kupując online

  Kupującym w sieci przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Sprzedawcy internetowi mają jednak możliwość wyłączenia tego prawa w pewnych sytuacjach lub dla pewnej grupy produktów. Nowa ustawa o prawach konsumenta zmieniła oraz wprowadziła nowe wyjątki w prawie do odstąpienia od umowy. Eksperci Trusted Shops przedstawiają 5 sytuacji, w których konsument traci możliwość zwrotu towaru.
 • Nowa ustawa konsumencka - kres telemarketingu czy nowy początek?

  Nowa ustawa konsumencka - kres telemarketingu czy nowy początek?

  Polskie prawo coraz bardziej chroni konsumenta. Pierwszym krokiem była nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, wzmacniająca znaczenie administratora bezpieczeństwa informacji (dotycząca również konsumentów). Kolejnym etapem tych działań jest wprowadzona w życie 25 grudnia 2014 r. tzw. ustawa konsumencka, która narzuca dodatkowe obowiązki m.in. sprzedawcom internetowym oraz telemarketerom, niejednokrotnie wykluczające kontynuację ich dotychczasowego modelu biznesowego.
 • Nowa ustawa konsumencka nie spełnia oczekiwań sprzedawców

  Nowa ustawa konsumencka nie spełnia oczekiwań sprzedawców

  Nowa ustawa konsumencka, która funkcjonuje w Polsce od 25 grudnia ub.r., znacznie rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących sklepy internetowe lub sprzedaż poza lokalem firmy, oraz zwiększa uprawnienia klienta, a tym samym jego ochronę. Zdaniem przedsiębiorców, są to dobre przepisy, ale część z nich jest zbyt szczegółowa lub za mało precyzyjna.
 • Możliwość zwrotu towaru do sklepu internetowego

  Możliwość zwrotu towaru do sklepu internetowego

  Konsumenci mają 14 dni od otrzymania towaru na złożenie sprzedawcy oświadczenia, że odstępują od umowy, rezygnując tym samym z zakupów. Nie muszą podawać przyczyn takiej decyzji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie od każdej umowy można jednak odstąpić w tym trybie.

Filmy - Ustawa konsumencka (2)

 • Nowa ustawa konsumencka nie spełnia oczekiwań sprzedawców

  Nowa ustawa konsumencka, która funkcjonuje w Polsce od 25 grudnia ub.r., znacznie rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących sklepy internetowe lub sprzedaż poza lokalem firmy, oraz zwiększa uprawnienia klienta, a tym samym jego ochronę. Zdaniem przedsiębiorców są to dobre przepisy, ale część z nich jest zbyt szczegółowa lub za mało precyzyjna. Komentuje Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.
 • Rządowy projekt ustawy konsumenckiej ograniczy zamawianie usług przez telefon

  Prace nad rządowym projektem ustawy konsumenckiej, wdrażającej dyrektywę unijną, wciąż trwają. Część zmian zawartych w projekcie wykracza poza przepisy dyrektywy. I to ze szkodą dla działających na rynku przedsiębiorstw. Niektóre przepisy mogą również dla klientów oznaczać utrudniony dostęp do nowoczesnych usług. Składanie zamówień czy aktywacja usług przez telefon, np. u operatorów komórkowych, ma być niemożliwe. Konieczne będzie przesłanie potwierdzenia na piśmie. – Niestety, z niepokojem obserwujemy jako przedsiębiorcy, że kształt projektu wykracza poza to, co nakazuje nam dyrektywa. Nie są to drobiazgi, lecz zapisy, które mają daleko idące konsekwencje. Mamy nadzieję, że dalsze prace nad projektem będą uwzględniały koncepcję harmonizacji naszego prawa względem dyrektywy bez tworzenia nowych, dodatkowych definicji, przepisów i reżimów prawnych – ocenia Teresa Wierzbowska, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.