urzedy

Artykuły - Urzedy (311)

 • Urzędników ciężko wysłać na pracę zdalną

  Urzędników ciężko wysłać na pracę zdalną

  Od wtorku pracownicy administracji publicznej przechodzą na pracę zdalną. Czy są do tego przygotowani? Niekiedy muszą wymieniać się laptopami, a w administracji samorządowej "praca zdalna" będzie bardziej wyjątkiem niż zasadą.
 • Pokontrolna korekta deklaracji nie chroni przed sankcją w VAT

  Pokontrolna korekta deklaracji nie chroni przed sankcją w VAT

  Podatnik ma prawo po zakończeniu kontroli podatkowej skorygować deklaracje uznane za nieprawidłowe. Nie chroni to przed wymiarem dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Urzędy skarbowe nakładają tę sankcję, nawet jeżeli kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku, a ujawnione zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zostanie wyeliminowane bez uszczerbku dla budżetu państwa.
 • Zmiany w VAT a właściwość urzędu skarbowego w 2016 roku

  Zmiany w VAT a właściwość urzędu skarbowego w 2016 roku

  Styczeń 2016 r. przyniesie kolejne zmiany podatkowe. Jedna z nich dotyczyć będzie zmiany właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Niektórzy z podatników będą zobowiązani do zmiany dotychczasowego urzędu. Zobaczmy, jaka będzie zasada ustalenia urzędu, do którego składane będą deklaracje rozliczeniowe VAT-7 i VAT-7K.
 • Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wynagrodzeniach w listopadzie

  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wynagrodzeniach w listopadzie

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w listopadzie wyniosło 4164,0 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 4,0 proc. - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
 • Rewolucja w urzędach: Dyrektorzy będą powoływani. Zwolnienia w ministerstwach i urzędach wojewódzkich

  Rewolucja w urzędach: Dyrektorzy będą powoływani. Zwolnienia w ministerstwach i urzędach wojewódzkich

  Stanowiska stracą wszyscy dyrektorzy i ich zastępcy w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i innych instytucjach podległych rządowi. Koniec z obsadzaniem wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze konkursu. O zatrudnieniu będzie mógł decydować minister czy wojewoda.
 • Jak kupować na licytacjach w urzędach skarbowych?

  Jak kupować na licytacjach w urzędach skarbowych?

  Rzeczy odebrane podatnikom zalegającym z zapłatą podatków urząd skarbowy sprzedaje zazwyczaj na licytacjach publicznych. Informacje o aukcjach są powszechnie dostępne.
 • Otrzymanie pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach.

  Zarząd JR HOLDING S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 13 października 2015 roku pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach, dotyczącego wszczęcia procedury dochodzenia zaspokojenia z udziałów Emitenta w spółce zależnej Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. O wszczęciu przedmiotowej egzekucji Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2013, o czasowym niepodejmowaniu wobec Emitenta działań windykacyjnych raportem nr 25/2013. W otrzymanym piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ża
 • Wyspecjalizowany urząd skarbowy powstanie w dwóch etapach

  Wyspecjalizowany urząd skarbowy powstanie w dwóch etapach

  Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy od przyszłego roku będzie obsługiwał prawie 4 tys. największych przedsiębiorstw z całej Polski - zdecydowało Ministerstwo Finansów. Konfederacja Lewiatan uważa, że utworzenie tzw. krajowego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego należałoby rozłożyć na dwa lata.
 • Bezrobocie w Polsce: Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane

  Bezrobocie w Polsce: Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane

  Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 10 procent wobec 10,1 procent w lipcu - poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • Kto pokrywa koszty wizyty w urzędzie skarbowym?

  Kto pokrywa koszty wizyty w urzędzie skarbowym?

  Podatnicy często otrzymują wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Nie muszą jednak z własnej kieszeni pokrywać wydatków związanych z takimi wizytami. Fiskus, o ile otrzyma odpowiedni wniosek, zwraca koszty przejazdu i rekompensuje utracone zarobki.