urząd patentowy

Artykuły - Urząd patentowy (103)

 • "Koronaparty" zastrzeżonym znakiem towarowym?

  "Koronaparty" zastrzeżonym znakiem towarowym?

  Koronawirus bodźcem dla wynalazców. W pandemii liczba zgłoszeń patentowych wzrosła.
 • Nasze firmy nie wdrażają patentów

  Nasze firmy nie wdrażają patentów

  Małe i średnie firmy niewiele patentują. Urząd Patentowy chce to zmienić.
 • Decyzja o udzieleniu patentu w USA

  Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, iż powziął informację, że w dniu 10 maja 2016. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzieli patentu nr 9,333,196 na zgłoszenie patentowe nr 14/598,888 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w leczeniu zakrzepicy. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to kolejny patent (poprzednie otrzymano w m.in. USA, Europie, Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Kanadzie, Australii i Chinach
 • Od dziś nowa procedura patentowa

  Dziś wchodzą w życie przepisy mające przyspieszyć proces rejestracji znaków towarowych. Według Urzędu Patentowego nowe regulacje w ustawie Prawo własności przemysłowej pomogą skrócić nawet o połowę czas na udzielenie praw ochronnych na znak towarowy.
 • Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych

  Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych

  Obecnie procedura rejestracja znaków towarowych trwa średnio rok. W kwietniu po nowelizacji przepisów Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie spełnienie bezwzględnych przesłanek.
 • Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP wniosku o udzielenie patentu na wynalazek Emitenta

  Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 września 2015 r. powziął informację o przyjęciu przez Urząd Patentowy RP w dniu 21 sierpnia 2015 r. wniosku Emitenta nr P.413619 o udzielenie patentu na wynalazek o nazwie „Instalacja do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz sposób przesyłu generowanej energii elektrycznej”. Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny
 • FoodCare właścicielem znaku towarowego TIGER?

  FoodCare właścicielem znaku towarowego TIGER?

  Urząd Patentowy potwierdził wcześniejsze prawa firmy FoodCare sp. z o.o. do znaku towarowego z elementem TIGER. W wyniku decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 roku pierwszeństwo do znaku towarowego z elementem TIGER tj. do BLACK TIGER i WILD TIGER na terytorium Polski dla napojów bezalkoholowych przysługuje firmie Foodcare Sp. z o.o. - jednemu z wiodących producentów branży spożywczej w Polsce. Decyzje te są ostateczne i wykonalne. To stanowisko spółki FoodCare. Grupa Maspex z Wadowic jest zupełnie innego zdania.
 • Decyzja o udzieleniu patentu w USA

  Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, iż w dniu 22.06.2015r. uzyskał informację, iż Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o udzieleniu patentu na zgłoszenie patentowe nr 14/303,054 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w korygowaniu zaburzeń profilu lipidowego (obniżanie TG, podwyższanie HDL i obniżanie całkowitego cholesterolu) przez podawanie suplementu diety. Patent ten zapewnia Spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Ochrona znaku towarowego BRASTER TESTER na Filipinach

  Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), informuje iż w dniu 2 czerwca 2015 roku powziął informację o udzieleniu przez Filipiński Urząd Patentowy prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER TESTER pod numerem 1193254. Zarejestrowanie powyższych znaków jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
 • Ochrona znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER w Korei

  Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), informuje iż w dniu 21 maja 2015 roku powziął informację o udzieleniu przez Koreański Urząd Patentowy prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER odpowiednio pod numerem 1193383 oraz 1193254. Zarejestrowanie powyższych znaków jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternat