urzad

Artykuły - Urzad (305)

 • Otrzymanie pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach.

  Zarząd JR HOLDING S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 13 października 2015 roku pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach, dotyczącego wszczęcia procedury dochodzenia zaspokojenia z udziałów Emitenta w spółce zależnej Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. O wszczęciu przedmiotowej egzekucji Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2013, o czasowym niepodejmowaniu wobec Emitenta działań windykacyjnych raportem nr 25/2013. W otrzymanym piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ża
 • Wyspecjalizowany urząd skarbowy powstanie w dwóch etapach

  Wyspecjalizowany urząd skarbowy powstanie w dwóch etapach

  Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy od przyszłego roku będzie obsługiwał prawie 4 tys. największych przedsiębiorstw z całej Polski - zdecydowało Ministerstwo Finansów. Konfederacja Lewiatan uważa, że utworzenie tzw. krajowego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego należałoby rozłożyć na dwa lata.
 • Bezrobocie w Polsce: Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane

  Bezrobocie w Polsce: Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane

  Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 10 procent wobec 10,1 procent w lipcu - poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • Kto pokrywa koszty wizyty w urzędzie skarbowym?

  Kto pokrywa koszty wizyty w urzędzie skarbowym?

  Podatnicy często otrzymują wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Nie muszą jednak z własnej kieszeni pokrywać wydatków związanych z takimi wizytami. Fiskus, o ile otrzyma odpowiedni wniosek, zwraca koszty przejazdu i rekompensuje utracone zarobki.
 • Wypadki przy pracy - najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego

  Wypadki przy pracy - najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego

  Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym półroczu 2015 roku śmiertelnym wypadkom przy pracy uległo 121 osób. To o 1,6 proc. mniej niż przed rokiem.
 • Urzędy zasypują przedsiębiorców stertą formularzy

  Urzędy zasypują przedsiębiorców stertą formularzy

  Statystyczna polska firma musi każdego roku wypełnić i zanieść do urzędu 209 różnego rodzaju druków, sprawozdań, deklaracji i innych pism. To potężne obciążenie dla przedsiębiorców - wynika z raportu Grant Thornton.
 • Pełnomocnik z urzędu w sporze podatnika z fiskusem

  Pełnomocnik z urzędu w sporze podatnika z fiskusem

  Podatnicy niezgadzający się z decyzjami fiskusa często rezygnują z dochodzenia słuszności swoich racji przed sądami administracyjnymi, ponieważ nie znają procedur sądowych, a nie stać ich na pomoc profesjonalisty. Zastępca procesowy może być jednak wyznaczony z urzędu. W razie potrzeby wolno ubiegać się o jego zmianę.
 • W przyszłym roku wiele zmian w urzędach skarbowych

  W przyszłym roku wiele zmian w urzędach skarbowych

  W Senacie trwają prace nad ustawą o administracji podatkowej. Ma ona wprowadzić od przyszłego roku nowy system obsługi i wsparcia podatnika w urzędach skarbowych. Na dodatkową pomoc asystenta będą mogły liczyć m.in. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Dzięki specjalizacji biur Krajowej Informacji Podatkowej zwiększyć ma się jednolitość wydawanych interpretacji. Zmiany powinny zakończyć się do końca 2016 roku.
 • Jak pracuje watykański Urząd Nadzoru Finansowego

  Jak pracuje watykański Urząd Nadzoru Finansowego

  Mniej gotówki przewożonej między Włochami i Watykanem - to efekt działalności Urzędu Nadzoru Finansowego Stolicy Apostolskiej. Nawiązał on już współpracę z wieloma krajami w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 • Otrzymanie rozszerzenia koncesji na obrót paliwami od Urzędu Regulacji Energetyki.

  Zarząd MOMO SA informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym rozszerzenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi o stację paliw w Natolinie przez Urząd Regulacji Energetyki. Podstawa prawna: Załącznik nr 3, § 3 ust. 1 - do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Malec - Prezes ZarząduZbigniew Słowiński - Wicep