urlop macierzyński

Synonimy:
urlopy macierzyńskie,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Urlop macierzyński (133)

 • Tarcza uderza w matki na urlopach. Ale jest na nią sposób

  Tarcza uderza w matki na urlopach. Ale jest na nią sposób

  Kobiety, które urodzą dziecko w okresie obniżenia etatu na podstawie tarczy antykryzysowej, pobierają niższe zasiłki macierzyńskie. Dostaną więcej pieniędzy, jeśli przerwą płatną opiekę.
 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

  Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

  Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Wymiar tego urlopu wynosi obecnie 2 tygodnie. Pracownik powinien otrzymać za ten czas zasiłek macierzyński oraz mieć naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one finansowane przez budżet państwa. Niektórzy jednak pracodawcy muszą je rozliczyć w raportach przekazywanych do ZUS.
 • Rafalska o projekcie dyrektywy ws. urlopów: Polskie rozwiązania są lepsze

  Rafalska o projekcie dyrektywy ws. urlopów: Polskie rozwiązania są lepsze

  Polskie rozwiązania są lepsze i nie chcemy ingerencji prawa unijnego w nasze krajowe regulacje - oceniła projekt unijnej dyrektywy ws. korzystania z urlopów rodzicielskich szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.
 • Urlop rodzicielski z podziałem między rodzicami

  Urlop rodzicielski z podziałem między rodzicami

  Większość regulacji dotyczących urlopów z tytułu rodzicielstwa przewiduje możliwość skorzystania z nich przez pracownika-rodzica lub przez oboje rodziców posiadających status pracownika. Podział uprawnień rodzicielskich dotyczy m.in. urlopu rodzicielskiego. Przy jego przeniesieniu na drugiego rodzica trzeba jednak dochować wymogów formalnych, które w pewnym zakresie zależą od trybu udzielenia urlopu.
 • Uwolnić matki. Niepracujące Polki to największy ukryty kapitał naszej gospodarki

  Uwolnić matki. Niepracujące Polki to największy ukryty kapitał naszej gospodarki

  Niepracujące z powodów rodzinnych Polki to największy ukryty kapitał naszej gospodarki. Tymczasem próby jego uwolnienia traktujemy jak zamach na wartości.
 • Koniec rocznych urlopów dla matek. W zamian pięć nowych dni wolnych od pracy dla wszystkich

  Koniec rocznych urlopów dla matek. W zamian pięć nowych dni wolnych od pracy dla wszystkich

  Kobiety stracą możliwość płatnej opieki nad dzieckiem przez 12 miesięcy od porodu. Każdy pracownik zyska za to dodatkowe dni wolne.
 • Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

  Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

  Okres ciąży, urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego objęty jest szczególną ochroną zatrudnienia. Korzysta z niej również urlop ojcowski. Stosunek pracy w czasie tych urlopów nie może być rozwiązany przez pracodawcę, chyba że wystąpią okoliczności uchylające tę ochronę. Są one nieliczne, zasadą jest bowiem zagwarantowanie pracownikom korzystającym z uprawnień rodzicielskich szczególnej trwałości zatrudnienia.
 • Jak korzystać z przedłużenia urlopu rodzicielskiego?

  Jak korzystać z przedłużenia urlopu rodzicielskiego?

  W razie podjęcia pracy w czasie urlopu rodzicielskiego okres tego urlopu ulega przedłużeniu. Ta ponadwymiarowa część urlopu może być zagospodarowana na pracę, na zasadach analogicznych jak przy podejmowaniu pracy w czasie "podstawowego" urlopu rodzicielskiego. Niektóre z reguł korzystania z tego urlopu, jak np. wspólne przebywanie na nim przez oboje rodziców, nie mogą być jednak wprost zastosowane.
 • Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. W głównej mierze korzystają z niego ubezpieczone, które urodziły dziecko. Przysługuje on wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to zostało również zagwarantowane ubezpieczonym ojcom dzieci i to nie tylko za okres urlopu ojcowskiego, ale także - po spełnieniu określonych warunków - za okres urlopów przewidzianych dla matki dziecka.

Filmy - Urlop macierzyński (6)

 • Zasiłki macierzyńskie pobiera ok. 30 tys. kobiet prowadzących działalność gospodarczą

  Od stycznia zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących własną działalność gospodarczą. Są one obliczane od najniższej podstawy wymiaru, ich wysokość zależy od wysokości składek i okresu ich opłacania. Te matki, które mogłyby otrzymywać najniższe zasiłki, mogą liczyć na wyrównanie do wysokości tysiąca złotych. Dodatkowo część z nich w czasie pobierania zasiłku będzie zwolniona z obowiązku opłacania składek. – Od stycznia obowiązują nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcze matki będą otrzymywały zasiłki obliczone od najniższej podstawy wymiaru, jaką mogą zadeklarować osoby prowadzące działalność gospodarczą, ewentualnie powiększoną za te miesiące, w których opłacane składki były wyższe od minimalnych. To rozwiązanie ma ukrócić praktykę wypłaty wysokich zasiłków przy zadeklarowaniu wysokiej podstawy wymiaru – tłumaczy Przemysław Stobiński, radca prawny w Kancelarii CMS.
 • Urlopy macierzyńskie w UE. Będą zmiany na lepsze?

  Dlaczego w kwestii urlopu macierzyńskiego każde państwo w UE robi, co chce? W zależności od kraju, kobietom przysługuje różna liczba wolnych tygodni po urodzeniu dziecka: tylko 14 w Niemczech, ale aż 75 w Szwecji do podziału między oboje rodziców. Jak widać, różnice są spore. To dlatego, że jedyną europejską podstawą prawną regulującą kwestię urlopów macierzyńskich jest 22-letnia dyrektywa z 1992 r. W strukturach unijnych coraz częściej mówi się, że młodzi rodzice potrzebują więcej wolnego czasu – i pieniędzy. Czy w najbliższej przyszłości są szanse na takie zmiany w przepisach, które dadzą rodzinom większy komfort?
 • Kosiniak-Kamysz: Matki IV kwartału bez szans

  Nie możemy dać matkom dzieci urodzonych w IV kwartale 2012 rocznych urlopów macierzyńskich. Żeby to zrobić, musielibyśmy cofnąć się w czasie. Zawsze musi być grupa, która będzie czuła niedosyt - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
 • Resort pracy stawia na politykę prorodzinną

  W 2013 roku rząd chce uruchomić specjalny program pomocy dla kobiet, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Program będzie finansowany z rezerwy Funduszu Pracy i skierowany do pracodawców. Resort planuje także wesprzeć finansowo urzędy pracy, tak by zwiększyć zatrudnienie osób do 30. roku życia. Na oba te programy przeznaczono w sumie 200 mln zł. - W przyszłym roku z rezerwy Funduszu Pracy, która jest w dyspozycji ministra pracy, planujemy utworzyć program specjalny na rzecz wsparcia zatrudnienia osób powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem, to szczególnie dotyczy kobiet. Będzie to skierowane do pracodawców, którzy będą chcieli te osoby zatrudnić - zapowiada w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.