uposażenie

Artykuły - Uposażenie (7)

 • Będą kary finansowe za złe zachowanie posła i senatora poza parlamentem

  Będą kary finansowe za złe zachowanie posła i senatora poza parlamentem

  Prezydium Sejmu lub Senatu będzie mogło obniżyć uposażenie lub dietę posła i senatora, jeśli ten poza salą posiedzeń dopuści się naruszenia powagi Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego. Szczegółowe zasady obniżenia mają być określone w regulaminach tych instytucji.
 • Podwyżki pod lupą nowego szefa MON. Żołnierze z większym uposażeniem od 2016 r.?

  Podwyżki pod lupą nowego szefa MON. Żołnierze z większym uposażeniem od 2016 r.?

  Rządowe Centrum Legislacji zwleka z publikacją rozporządzenia w sprawie wzrostu stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy.
 • Zmiany w uposażeniu żołnierza

  Zmiany w uposażeniu żołnierza

  29 sierpnia 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie stanowi wykonanie przepisu art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zgodnie, z którym Minister Obrony Narodowej został upoważniony do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, szczegółowych warunków otrzymywania przez żołnierzy zawodowych dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ich wysokości.
 • Uposażenia funkcjonariuszy

  W dniu 17 lipca 2008 wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy .
 • Uposażenie dla sędziego

  W dniu 4 lipca 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin. Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 36a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676), który stanowi, że Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości ma określić - w drodze rozporządzenia - szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin, mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych.
 • Windykatorzy zajmą pensję Maksymiuka

  Według "Dziennika Zachodniego", śląscy windykatorzy wkrótce zajmą sejmowe uposażenie Januszowi Maksymiukowi.
 • General Motors zaciska pasa

  General Motors zaciska pasa

  General Motors zabrał się za ostre cięcia kosztów. Koncern zaczął od dyrekcji obcinając uposażenie prezes o połowę, a wynagrodzenie wiceprezesów o jedną trzecią. Mniej pieniędzy dostaną też akcjonariusze spółki, bo GM o połowę zmniejszył dywidendę oraz pracownicy.