UOKiK

Artykuły - UOKiK (1503)

Filmy - UOKiK (15)

 • Prezes UOKiK zyskał dostęp do tajemnicy bankowej i skarbowej

  17 września weszły w życie nowe przepisy znowelizowanej latem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które zwiększają uprawnienia prezesa UOKiK w ramach przeprowadzania kontroli przedsiębiorców. Prezes Urzędu będzie miał dostęp do tajemnicy bankowej i tajemnicy skarbowej, co w praktyce ma ułatwić mu szacowanie i nakładanie kar. Ich wysokość jest uzależniona od obrotów firmy za poprzedni rok.
 • UOKiK skontroluje i ukarze duże firmy zwlekające z zapłatą mniejszym kontrahentom

  Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu zatorów płatniczych. Zakłada ona m.in. konieczność raportowania praktyk płatniczych przez największe firmy i grupy czy możliwość nakładania kar w razie przedłużającego niepłacenia zobowiązań, o ile nie wynikają one z nieotrzymywania pieniędzy przez firmę od jej własnych dłużników. Nowe przepisy umożliwiają karanie dużych firm, które wykorzystując swoją siłę rynkową, kredytują się kosztem mniejszych podmiotów.
 • Kara nałożona przez UOKiK wpłynie na spadek przyszłych przychodów odsetkowych mBanku. Bank musi także zwrócić klientom nadpłacone środki

  Kara nałożona przez UOKiK na mBank jest efektem nieuwzględniania ujemnej stawki LIBOR przy ustalaniu wysokości rat kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Bank w obliczeniach przyjmował wartość 0,0 proc. zamiast rynkowej wartości wynoszącej –0,75 procent. Otrzymana kara – 6,6 mln zł – w stosunku do osiąganych zysków jest niewielka. Dużo kosztowniejsza dla banku będzie konieczność zwrotu klientom nadpłaconych środków oraz uwzględnienie właściwej stawki dla przyszłych rat kredytowych. – Zysk mBanku zmniejszy się o wysokość nałożonej kary. Dodatkowo część klientów otrzyma zwrot nadpłaty. Prawdopodobnie część z nich będzie płaciła niższe raty kredytowe, co w krótkim terminie dla frankowiczów oznacza pozytywną informację – mówi Sobiesław Kozłowski, koordynator ds. analiz giełdowych Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska. Analityk uważa jednak, że bank może w przyszłości spróbować przerzucić koszty kary na swoich klientów. Może to zrobić m.in. poprzez podwyższenie marży od nowych kredytów hipotecznych. Kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pośrednio może doprowadzić także do zmniejszenia dostępności niektórych produktów finansowych.
 • Jasser: Zadaniem UOKiK - sprawdzić, czy polisolokaty są oferowane w sposób uczciwy

  Istnieją klienci, dla których taka forma dywersyfikacji oszczędności jak polisolokaty może być właściwa, chodzi o to, aby trafiały one do takich klientów, a nie np. osób starszych, które całe swoje oszczędności umieszczają w jednym produkcie - mówi PAP prezes UOKiK Adam Jasser. W ostatnich dniach UOKiK podał, że Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden zobowiązały się do istotnego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach dotyczących tzw. polisolokat i wyeliminowania ich z kwestionowanych wzorców umownych.