umowy o dzieło

Artykuły - Umowy o dzieło (59)

 • ZUS tropi umowy o dzieło

  ZUS tropi umowy o dzieło

  Obowiązująca od stycznia 2021 roku konieczność zgłaszania i rejestrowania umów o dzieło w ZUS doprowadziła do tego, że w pierwszym tygodniu b.r. zgłoszono zaledwie 15 proc. takich umów, w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. W całym styczniu 2021 r. spadek był na poziomie blisko 30 proc. r/r.
 • Po co ZUS chce zbierać informacje o umowach o dzieło?

  Po co ZUS chce zbierać informacje o umowach o dzieło?

  Nowy rok przynosi zmiany w funkcjonowaniu umów cywilnoprawnych. Już nie zatrudnimy pracownika na umowę o dzieło, ciesząc się z braku jakichkolwiek obowiązków składkowych i sprawozdawczych do ZUS-u.
 • ZUS może naliczyć zaległe składki od umów o dzieło

  ZUS może naliczyć zaległe składki od umów o dzieło

  Od stycznia przedsiębiorcy muszą raportować do ZUS-u wszystkich umowach o dzieło. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zakład może dokonać reklasyfikacji umowy i naliczyć zaległe składki.
 • Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

  Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym formularzu. Należy w niej podać nie tylko dane wykonawcy dzieła, ale również wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy każdej zawartej umowy o dzieło.
 • Informatycy już nie chcą być "wolnymi strzelcami"

  Informatycy już nie chcą być "wolnymi strzelcami"

  Specjaliści IT coraz częściej zainteresowani stabilnymi formami zatrudnienia. Więcej osób szuka pracy, ale firmy skarżą się na niedobór kadr.
 • ZUS sprawdzi umowy o dzieło. Powstanie specjalny rejestr

  ZUS sprawdzi umowy o dzieło. Powstanie specjalny rejestr

  Od stycznia przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać ZUS wszystkie umowy o dzieło. Po to, by Zakład mógł ich skontrolować. Czy to pierwszy krok do oskładkowania tych umów? - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza".
 • PIP chce skuteczniejszych kontroli. Proponuje wcześniejszą rejestrację zatrudnienia w ZUS

  PIP chce skuteczniejszych kontroli. Proponuje wcześniejszą rejestrację zatrudnienia w ZUS

  Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców i wcześniejsza rejestracja zatrudnienia w ZUS – wdrożenie tych postulatów miałoby ułatwić egzekwowanie prawa.
 • Co może skontrolować inspektor pracy?

  Co może skontrolować inspektor pracy?

  Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną ze służb, które mogą przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy. Tak jak każdy organ kontrolny, wyposażona jest ona w określone kompetencje, w tym możliwość wymierzania kar. Zasady przeprowadzania kontroli wynikają z przepisów regulujących pracę PIP, a zakres kontroli z wytycznych tego organu i indywidualnej decyzji inspektora.
 • Dodatkowa dokumentacja przy umowie zlecenia

  Dodatkowa dokumentacja przy umowie zlecenia

  Od 1 stycznia 2017 r. zawarcie umowy zlecenia lub o świadczenie usług nie ogranicza się do podpisania umowy i późniejszego wystawienia rachunku. Stronom umowy, a zwłaszcza zleceniobiorcy, przybyło obowiązków dokumentacyjnych. Od wskazanej daty liczba godzin pracy przy wykonywaniu wspomnianych umów musi być ewidencjonowana.
 • Umowy o dzieło: Oskładkowania nie będzie, ale PIP zaostrzy kontrole

  Umowy o dzieło: Oskładkowania nie będzie, ale PIP zaostrzy kontrole

  Zamiast ustawy wprowadzającej oskładkowanie wszystkich umów o dzieło ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy mają zaostrzyć kontrole pracodawców. Firmy są na przegranej pozycji, bo sądy powtarzają argumenty zakładu.

Filmy - Umowy o dzieło (3)

 • Po co ZUS chce zbierać informacje o umowach o dzieło?

  Nowy rok przynosi zmiany w funkcjonowaniu umów cywilnoprawnych. Już nie zatrudnimy pracownika na umowę o dzieło, ciesząc się z braku jakichkolwiek obowiązków składkowych i sprawozdawczych do ZUS-u. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia, nakłada na pracodawców obowiązek zgłoszenia takiej umowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od jej wystawienia.
 • ZUS zwiększa kontrolę umów o dzieło

  Obecnie, umowy o dzieło nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych, a wyjątkiem są umowy o dzieło zawarte ze swoim pracodawcą albo te, w ramach których praca wykonywana jest na rzecz swojego pracodawcy – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Tym samym, nowy obowiązek będzie dotyczył wszystkich umów o dzieło, z których uzyskany przychód nie stanowi dzisiaj podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Oskładkowanie umów cywilnoprawnych może uderzyć w studentów

  Pracodawcy nie będą zatrudniać nowych osób, a dokładać obowiązków już zatrudnionym pracownikom – taki może być efekt oskładkowania umów cywilnoprawnych. Równie niekorzystne dla rynku pracy może być zwiększenie szarej strefy. Na proponowanych przez rząd zmianach mogą też stracić studenci, którzy zwykle dorabiają, pracując na umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. Mówi Agnieszka Engel z Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.