umowa śmieciowa

Synonimy:
umowy śmieciowe,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Umowa śmieciowa (132)

Filmy - Umowa śmieciowa (9)

 • Porządek w umowach o pracę

  Największą bolączką pracowników są formy zawieranych z nimi umów. Kolejne zmiany w przepisach starają się zniwelować nieprawidłowości, które funkcjonują na rynku pracy. W 2016 roku ważne zmiany zostały wprowadzone przy zawieraniu umów o pracę. Tak zwane ‘umowy śmieciowe’, czyli wykonywanie stałej pracy na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, to nadal nierozwiązany problem. Także umowy o pracę stawiały pracodawcę w pozycji, która dawała pole do nadużyć i manipulacji. W 2016 roku wchodzą w życie postanowienia ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem tej ustawy jest ograniczenie nieuzasadnionego i niezgodnego z ich przeznaczeniem - wykorzystywania umów o pracę na czas określony. O tej zmianie opowiada Mecenas Iwona Kusio-Szalak z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Żurek, BCC: Przy umowie o pracę z 1 złotówki pracownik otrzymuje tylko 40 groszy

  Nazywanie legalnych w świetle polskiego prawa umów cywilno-prawnych umowami śmieciowymi jest obraźliwe dla stron umowy. Jak powiedział agencji eNewsroom.pl Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, tego rodzaju umowy często pełnią pozytywną rolę na rynku pracy, gdyż ratują ludzi przed bezrobociem. Zdaniem eksperta korzystanie z nietypowych form zatrudnienia dało pracodawcom alternatywę, a w konsekwencji uchroniło nasz kraj przed wzrostem bezrobocia i poważniejszymi skutkami niedawnego kryzysu finansowego.
 • "Oskładkowanie umów śmieciowych wstrzyma zatrudnianie nowych pracowników"

  Zdaniem Brenta Wiltona, sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), projekt oskładkowania cywilnych umów o pracę w Polsce może spowodować wzrost ponoszonych przez pracodawców kosztów. Pozbawi także Polskę atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. (Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP Brent Wilton, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców)
 • Umowa zlecenie stanie się mniej atrakcyjna dla pracodawców

  W Sejmie trwają prace nad zmianami w oskładkowaniu umów-zleceń. Eksperci podkreślają, że zmiany te mogą spowodować wzrost kosztów pracy. W związku z tym umowy cywilnoprawne staną się dla pracodawców mniej atrakcyjne niż umowy o pracę. W efekcie jednak może wcale nie zwiększyć się liczba etatów, lecz szara strefa. – Zmiany podniosą koszty pracy. Uczynią one umowy-zlecenia mniej atrakcyjnymi w porównaniu z umowami o pracę – ocenia Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowego Banku Polski.