umowa o pracę

Artykuły - Umowa o pracę (141)

 • Eksperci: Likwidacja umów cywilnoprawnych byłaby groźna dla rynku pracy, szczególnie w czasie pandemii

  Eksperci: Likwidacja umów cywilnoprawnych byłaby groźna dla rynku pracy, szczególnie w czasie pandemii

  Coraz częściej słychać, że wkrótce z rynku znikną umowy cywilnoprawne lub zostaną mocno ograniczone. Jednak eksperci przestrzegają przed radykalnym działaniem, bo pracodawcom są potrzebne elastyczne formy zatrudnienia, szczególnie teraz. Ewentualnie warto rozważyć ujednolicenie zasad oskładkowania śmieciówek i umów o pracę. I jak dodają, jednak nie należy przeprowadzać zmian w czasie pandemii. Teraz można jedynie wypracować rozwiązanie, które zacznie obowiązywać dopiero w przyszłości.
 • Czasowa rezygnacja z regulaminowych i umownych składników wynagrodzenia

  Czasowa rezygnacja z regulaminowych i umownych składników wynagrodzenia

  Zakładowe przepisy płacowe mają bezpośredni wpływ na uprawnienia płacowe pracowników. Ich zmiana zazwyczaj pociąga za sobą konieczność zmiany umowy o pracę, zwłaszcza gdy powoduje pogorszenie uprawnień płacowych pracownika. Jednak w określonych sytuacjach pracodawca może przejściowo zrezygnować z wypłaty niektórych świadczeń, bez ingerowania w treść indywidualnych umów o pracę.
 • Praca zdalna: Trzy filary wdrożenia

  Praca zdalna: Trzy filary wdrożenia

  ​Pandemia COVID-19 powoduje powszechne zakłócenia w wielu firmach, w związku z czym rządy w wielu krajach zwróciły się do przedsiębiorców z prośbą o umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnie. Polskie firmy pozytywnie zareagowały na prośby i wiele z nich wdrożyło elastyczne formy pracy i pracę zdalną, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wśród swoich pracowników. Czy polskie firmy poradziły sobie z nagłym przejściem na home office? Kto na tym ucierpi, a kto wyjdzie bez szwanku? Odpowiadają eksperci.
 • Warunki zatrudnienia pracownika na zastępstwo

  Umowa o pracę w celu zastępstwa należy do umów o pracę na czas określony. Posiada jednak cechy odróżniające ją od klasycznej umowy tego typu. Umowa o pracę na zastępstwo cechuje się m.in. mniejszą trwałością zatrudnienia i nieco innym sposobem jej wypełniania.
 • ZUS zleceniobiorcy będącego studentem

  ZUS zleceniobiorcy będącego studentem

  Wykonywanie umowy zlecenia zasadniczo stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego. Dla zleceniobiorcy dobrowolne jest wtedy tylko ubezpieczenie chorobowe. Obowiązek ubezpieczeń powstaje dla niego od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Jeśli jednak zleceniobiorcą jest student, który nie ma ukończonych 26 lat, nie trzeba go zgłaszać w ZUS ani naliczać i opłacać mu żadnych składek ubezpieczeniowych.
 • Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

  Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w większości przypadków następuje z inicjatywy pracodawcy. W nielicznych sytuacjach takie uprawnienie przysługuje również pracownikowi. Tak jak pracodawca, może on natychmiastowo rozwiązać umowę o pracę, jeżeli druga strona nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków.
 • Samodzielność w pracy, czyli sam sobie szefem

  Samodzielność w pracy, czyli sam sobie szefem

  Coraz rzadziej praca polegająca na realizowaniu drobnych projektów, tzw. gigów, kojarzy się z dorywczym zarobkiem. Dla wielu osób staje się podstawową formą utrzymania - przekonują eksperci rynku pracy.
 • Praca: Kończy się plaga umów na czas określony

  Praca: Kończy się plaga umów na czas określony

  Liczba zatrudnionych na czas określony zmniejszyła się w ciągu roku o prawie 9 proc.
 • Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

  Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

  Przepisy o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi obowiązują od dwóch lat, zatem strony umowy zlecenia, a także przedsiębiorcy zdążyli już oswoić się z tymi regulacjami. Nie oznacza to jednak, że stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie wywołuje wątpliwości w praktyce. Warto pamiętać także, że minimalna stawka na zleceniu w 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto (w 2018 r. wynosiła 13,70 zł brutto)

Filmy - Umowa o pracę (7)

 • Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników

  Zmiany w regulacjach dotyczących warunków zawiązywania umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło będą uwzględniać dużą cześć osób, które w tej chwili świadczą pracę różnego typu, w ogólnej grupie pracowników. Oprócz zatrudnienia rozumianego jako stosunek pracodawca – pracobiorca, dotyczyć będą relacji zleceniodawca – zleceniobiorca oraz zlecający dzieło – wykonujący dzieło. Działania te mają na celu umożliwienie wszystkim uzyskania większych wpływów do funduszu ubezpieczeń społecznych. Niestety nie usprawni to w efektywny sposób transferu pieniędzy.
 • Niebezpieczne zmiany dotyczące urlopów

  Do marca 2018 r. ma powstać nowa wersja Kodeksu pracy. Pracownikowi na umowie o pracę będzie od razu przysługiwał 26-dniowy urlop. Ma jednak zniknąć możliwość dorabiania na urlopie u innego pracodawcy albo dla naszej firmy, ale na podstawie innej umowy.
 • Coraz więcej Polaków ma umowy o pracę

  W ostatnich dwóch latach liczba umów o pracę na czas nieokreślony wzrosła w Polsce o ponad pół miliona. W pierwszym kwartale tego roku umowy te posiadało ponad 9,5 mln polskich pracowników – wynika z danych GUS. W analogicznym okresie poprzedniego roku było ich ponad 9,1 mln, a w 2015 r. niespełna 9 mln. Z kolei umów o pracę na czas określony w pierwszym kwartale 2017 r. zawarto 3,4 mln, a jeszcze przed rokiem – ponad 100 tys. mniej.
 • Najpierw umowa, potem praca

  Od 1 września pracodawca zatrudniający na etat będzie musiał podpisać umowę z pracownikiem przed podjęciem przez niego pracy. W przeciwnym wypadku zapłaci, i to słono, bo nawet do 30 tys. zł. Nowe regulacje w końcu łatają dziurawe prawo i dają możliwość egzekwowania go przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Według dotychczasowych przepisów pracodawca miał obowiązek podpisać umowę o pracę z pracownikiem etatowym do końca jego pierwszego dnia zatrudnienia. Była to luka prawna. - W praktyce nieuczciwi pracodawcy wykorzystywali ten przepis i nie podpisywali z pracownikiem pierwszego dnia umowy o pracę, zwlekali z tym. W przypadku kontroli PIP pracodawca bronił się, że ma czas do końca dnia na podpisanie umowy, przez co mógł uniknąć grzywny – mówi adwokat Jacek Sosnowski. W ten sposób zatrudniający „oszczędzał” na ubezpieczaniu, a pracownik nawet miesiącami pracował bez wymaganych składek i ochrony.