umowa kupna-sprzedaży

Artykuły - Umowa kupna-sprzedaży (105)

 • Czy odstępne podlega VAT?

  Czy odstępne podlega VAT?

  Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • Zadatek a zaliczka - podstawowe różnice

  Zadatek a zaliczka - podstawowe różnice

  Podczas zawierzenie umowy sprzedaży zastanawia się czym jest zadatek i zaliczka, często myląc oba pojęcia lub uważając iż są to pojęcia tożsame. Warto więc przeanalizować, czym jest zadatek, a czym zaliczka.
 • Zawarcie istotnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowej

  Raport bieżący nr 8/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Emitent" ), informuje, iż w dniu 17 marca 2017 r zawarł z jednostką zależną od Emitenta spółką C.E.P. Polska Sp. z o.o. (dalej "C.E.P.”) z siedzibą w Mościskach umowę na zakup nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na ww. nieruchomości budynków, budowli i urządzeń trwale z gruntem związanych zlokalizowanej w miejscowoś
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy kupna/sprzedaży udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 27/2016Podstawa Prawna: Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowychZarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że kontynuując proces porządkowania grupy kapitałowej na część detaliczną, w skład której weszły Telestrada S.A. połączona Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Nie
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy kupna/sprzedaży udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

  Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że kontynuując proces porządkowania grupy kapitałowej na część detaliczną, w skład której weszły Telestrada S.A. połączona Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. (wydzielona część przedsiębiorstwa) oraz na część hurtową, w skład której weszły spółki Infotel
 • Pylon S.A. - informacja dotycząca zakupu nieruchomości i umowy pożyczki od akcjonariusza spółki

  Zarząd Emitenta informuje że w dniu 22 stycznia 2016 roku, został podpisany akt notarialny dotyczący umowy kupna-sprzedaży zabudowanej nieruchomości przemysłowej o której Zarząd informował w raporcie bieżącym numer 6/2016. Wartość przedmiotowej nieruchomości: 2.500.000,00 zł. [słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych]. Umowa kredyt inwestycyjny: 1. Kredytodawca: Alior Bank Spółka Akcyjna; 2. Kredytobiorca: Pylon Spółka Akcyjna; 3. Wartość kredytu: 1.650.0
 • Zbycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o.

  Spółka Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 r. została zawarta umowa kupna-sprzedaży udziałów, na mocy której Spółka zbyła wszystkie 100 udziałów spółki Uboat Finance sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000282556), o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników przedmiotowej spółki. Cena zbycia ww. udziałów
 • Zwiększenie ilości udziałów w spółce neronIT sp. z o.o.

  Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 r. w wyniku zawartej umowy kupna-sprzedaży nabył, w imieniu i na rzecz Emitenta, 130 udziałów w spółce neronIT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Udziały zostały nabyte przez Emitenta od jednego z dotychczasowych wspólników spółki neronIT sp. z o.o., za łączną kwotę 13.000,00 zł. W wyniku tej transakcji Emitent zwiększył swój udział w kapitale
 • Nabycie 100% udziałów w spółce Gawron Inkaso sp. z o.o.

  Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. została zawarta umowa kupna-sprzedaży udziałów, na mocy której Emitent nabył wszystkie 100 udziałów spółki Gawron Inkaso sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (KRS 0000435467), o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników przedmiotowej spółki. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 5.000
 • Nabycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o.

  Zarząd Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. została zawarta umowa kupna-sprzedaży udziałów, na mocy której Emitent nabył wszystkie 100 udziałów spółki Uboat Finance sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000282556), o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników przedmiotowej spółki. Cena