uliczka

Artykuły - Uliczka (1)

  • Ślepa uliczka w ewolucji gier

    Ślepa uliczka w ewolucji gier

    Prawie 20 lat temu ktoś wpadł na pomysł, żeby na szerszą skalę wykorzystać w grach możliwości techniki FMV. Czy mogło być coś lepszego niż połączenie filmu z graniem? Pomysł genialny, same plusy, to musiało się udać! Tak? Otóż nie, ale o tym twórcy mieli się dopiero przekonać.