ulga na dzieci

Artykuły - Ulga na dzieci (56)

Filmy - Ulga na dzieci (2)

  • W tym roku ulga na dzieci na nowych zasadach

    Ulga na dzieci jest jedną z najpopularniejszych. Pozwala na odliczenie od podatku wynikającej z przepisów podatkowych kwoty przypadającej na jedno dziecko. W przypadku, gdy podatnik jest uprawniony do rozliczenia ulgi na więcej niż jedno dziecko, kwota to odpowiednio się zwiększa. W tym roku wysokość ulgi w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci jest wyższa o 20 proc. – mówi agencji Newseria Biznes Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Chmieliński & Żemantowski.
  • Podatnik może odliczyć ponad 1100 zł za każde dziecko

    Jeżeli rodzic lub opiekun prawny wychowywał dziecko przez cały rok ma prawo do ulgi prorodzinnej, która wynosi 1112,04 zł na każde dziecko. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Ulga prorodzinna nie dotyczy osób płacących podatek liniowy. - Dotyczy wszystkich małoletnich dzieci albo dzieci do 25. roku życia, które się uczą, albo też - bez względu na wiek - jeżeli dziecko ma przyznaną rentę socjalną lub dodatek opiekuńczy - wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych w Tax Care.