Układy republikańskie

Artykuły - Układy republikańskie (1)

  • 22 września 1944 r. Układy republikańskie

    22 września 1944 r. Układy republikańskie

    Sterowny przez Moskwę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jeszcze przed Jałtą zgodził się na zabór Kresów Wschodnich przez Związek Sowiecki.