uchwały

Artykuły - Uchwały (14051)

 • NSA podtrzymuje wyrok w sprawie nieważności uchwały Zakopanego dotyczącej opłat klimatycznych

  NSA podtrzymuje wyrok w sprawie nieważności uchwały Zakopanego dotyczącej opłat klimatycznych

  Naczelny Sąd Administracyjny w czwartek oddalił kasację Zakopanego i tym samym podtrzymał lipcowy wyrok WSA w Krakowie, który wskazał, że uchwała Zakopanego ws. opłat klimatycznych z 2008 roku jest nieważna.
 • Greenpeace krytykuje ustawę o ochronie wybrzeża

  Greenpeace skrytykował w czwartek uchwaloną w maju przez hiszpański parlament ustawę o ochronie wybrzeża, która zdaniem tej organizacji ułatwia urbanizację terenów przybrzeżnych i sprawia, że kraj "robi gigantyczny krok wstecz w kwestii ochrony środowiska".
 • Raport miesięczny za lipiec 2013 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S
 • Raport miesięczny SEKA S.A. za lipiec 2013

  Zarząd SEKA S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 r. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Maciej Sekunda - prezes zarządu
 • Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

  Raport bieżący nr 21/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweGremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Krakowie odpis pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012. Pozew złożyli akcjonariusze Spółki: Projekt 28 Spółka z o.o. z siedzibą w Czeladzi; Piotr Szc
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad

  Raport bieżący nr 34/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "Budopol – Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław” S.A. w dniu 6 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje informację o odstąpieniu od głosowania nad pkt. 7 porządku obrad. Pełnomocnik akcjonariusza – GANT DEVE
 • Informacja odnośnie uchwały GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta od dnia 8 sierpnia 2013 r.

  Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z uchwałą nr 875/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 roku, w związku z przekształceniem się spółki SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną obrót akcjami Emitenta zostanie zawieszony od dnia 8 sierpnia 2013 r. O ryzyku zawieszenia notowań akcji lub wykluczeniu Emitenta z obrotu na rynku NewConnect w związku z wątpliwościami wyrażanymi przez Organizatora Rynku NewConnect odnośnie możliwości not
 • Uchylenie zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2011 r.

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość o uchyleniu przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział VII Wydział Gospodarczy z dnia 3 czerwca 2011 r. wydanego w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Midston Develop
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZ MISPOL S.A.

  Raport bieżący nr 81/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneMISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała drogą pocztową postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku (dalej jako "Sąd”) wydane na wniosek akcjonariusza Spółki tj. Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchw
 • Uchwały Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz serii I

  Raport bieżący nr 50/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2013 r. otrzymał uchwałę nr 606/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 604/13 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2013r. W Uchwale nr 606/13 Zarząd Krajowego Depozytu Papi