uchwala

Artykuły - Uchwala (2217)

 • Projekty uchwał na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 listopada 2010 r.

  Raport bieżący nr 107/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2010 r.
 • Uchwały NWZA Emperia Holding SA z dnia 13 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 57/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 października 2010 r., oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek
 • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2010 roku

  Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 listopada 2010 roku. Uchwała nr __________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzeni
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 24 września 2010r.

  Raport bieżący nr 75/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. z dnia 24 września 2010 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż na wniosek Przewodn
 • Tekst jednolity Statutu Spółki.

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17.09.2010 r. podjęła uchwałę ustalającą tekst jednolity Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r. i zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS. Zmiany dotyczą artykułów: 19, 21, 22, 27 i 33 Statutu i p
 • Treść uchwał oraz zmiany Statutu i Regulaminu nr 1 przyjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures INC. w dniu 7 września 2010 r.

  Raport bieżący nr 37/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta obradujące w dniu 7 września 2010 r. ("Walne Zgromadzenie") wraz z wykazem zmian wprowadzonym do Statutu Spółki oraz Regulaminu nr 1. I. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromad
 • Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

  Raport bieżący nr 64/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2010 r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2010 r. z dnia 02.08.2010 r., przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • Zmiana ceny emisyjnej PP z 7 groszy na 1 grosz-Treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 01-09-2010r.

  Raport bieżący nr 25/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Atlantis Energy S.A przedstawia treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 1-09-2010 r o godz.14.00 UCHWAŁA Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 1 września 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pani
 • Zmiana ceny emisyjnej PP z 7 groszy na 1 grosz-Treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 01-09-2010r.

  Zarząd Spółki Atlantis Energy S.A przedstawia treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 1-09-2010 r o godz.14.00 UCHWAŁA Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 1 września 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana Annę Kaczorowską §2 Uchwała wch
 • Projekty uchwał na NWZA

  Raport bieżący nr 14/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2010 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE"