ubezpieczony

Artykuły - Ubezpieczony (496)

 • W Polsce jest wszystko, czego mi potrzeba

  W Polsce jest wszystko, czego mi potrzeba

  W Polsce jest wszystko, czego mi potrzeba
 • Kara dla Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

  Kara dla Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

  Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560 tysięcy złotych - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.
 • Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo warunków. Określa je ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wskazująca przypadki, w których praca na roli powiększa okres zatrudnienia.
 • Startuje spółka majątkowa PKO Towarzystwo Ubezpieczeń

  Od 9 stycznia w sieci PKO Banku Polskiego dostępne jest ubezpieczenie do kart kredytowych oferowane przez spółkę PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. To pierwszy z produktów bancassurance, przygotowanych przez spółkę. PKO TU to druga, obok PKO Życie TU, spółka ubezpieczeniowa w Grupie Kapitałowej Banku.
 • Polak i jego finanse cz. 6.: Skomplikowany świat dobrowolnych ubezpieczeń

  Polak i jego finanse cz. 6.: Skomplikowany świat dobrowolnych ubezpieczeń

  Ubezpieczenie to ochrona, której zadaniem jest zabezpieczenie dóbr materialnych i niematerialnych ubezpieczonego przed skutkami i konsekwencjami wystąpienia negatywnych, niepożądanych zdarzeń, najczęściej losowych.
 • Ubezpieczenia: Nieprzedawnione obietnice

  Ubezpieczenia: Nieprzedawnione obietnice

  "Od 165 lat staramy się robić więcej niż inni, bo dla kogoś może to znaczyć wszystko" - to motto Prudential, towarzystwa ubezpieczeń, które w 2013 roku ponownie zaczęło działalność w Polsce.
 • Wpływ sprzedaży pojazdu na ubezpieczenia komunikacyjne

  Wpływ sprzedaży pojazdu na ubezpieczenia komunikacyjne

  Sprzedaż, darowizna lub zmiana samochodu bądź innego pojazdu mechanicznego wywołuje określone skutki także w sferze ubezpieczeń komunikacyjnych. W błędzie jest jednak ten, kto sądzi, że zakupione w pakiecie ubezpieczenia OC i AC można w takim samym składzie przekazać nabywcy auta. Dla obu tych polis, z których pierwsza ma charakter obowiązkowy, druga zaś jest w pełni dobrowolna, ustawodawca przewiduje inny skutek na wypadek zmiany właściciela pojazdu.
 • Kara dla Generali za nieprecyzyjne umowy ubezpieczeń na życie

  Kara dla Generali za nieprecyzyjne umowy ubezpieczeń na życie

  UOKiK nałożył na Generali Życie prawie 190 tys. zł kary za nieprecyzyjne zapisy umowne. Firma nie chciała wypłacać odszkodowania, jeżeli ubezpieczony zmarł wskutek udziału w zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze. Nie określiła jednak, jakie to sporty.
 • Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych

  Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych

  Czy zawsze w razie szkody możemy liczyć na wypłatę odszkodowania? Niestety nie. Często nie zdajemy sobie sprawy, w jakich przypadkach pieniądze mogą nam zostać niewypłacone lub ich wysokość zostanie znacznie obniżona. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach nasza polisa może okazać się bezużyteczna.
 • Interesy ubezpieczonych będą lepiej chronione

  Interesy ubezpieczonych będą lepiej chronione

  W 2015 roku wejdzie w życie szereg przepisów i zmian, które będą lepiej chroniły interesy ubezpieczonych. Trwają prace m.in. nad wprowadzeniem bezpośredniej likwidacji szkód, dzięki której poszkodowany w wypadku będzie mógł dochodzić swoich roszczeń od swojego ubezpieczyciela, a nie firmy ubezpieczającej sprawcę. Łatwiej będzie również rozwiązywać ewentualne spory z ubezpieczycielem na drodze pozasądowej.