ubezpieczenia społeczne

Artykuły - Ubezpieczenia społeczne (213)

 • Mało zapytań do ZUS o wykładnię mimo niejasności przepisów

  Mało zapytań do ZUS o wykładnię mimo niejasności przepisów

  Choć przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych wcale nie są jasne, firmy rzadko kierują do organu rentowego wnioski o wydanie pisemnej interpretacji.
 • W 2020 r. przedsiębiorcy zapłacą o 10 proc. wyższe składki na ZUS

  W 2020 r. przedsiębiorcy zapłacą o 10 proc. wyższe składki na ZUS

  Wzrost wysokości należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najbardziej odbije się na małych firmach - ostrzegają eksperci.
 • Rzecznik MŚP: We wtorek upływa termin rejestracji tzw. małego ZUS

  Rzecznik MŚP: We wtorek upływa termin rejestracji tzw. małego ZUS

  Wtorek to ostatni dzień, w którym przedsiębiorcy mogą zadeklarować płacenie obniżonej składki ZUS. Kto tego nie zrobi do 8 stycznia, będzie mógł skorzystać z "małego ZUS" dopiero za rok - przypomina Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 • Polacy wydatnie zasilają niemiecki ZUS

  Polacy wydatnie zasilają niemiecki ZUS

  System niemieckich ubezpieczeń społecznych znacząco korzysta na migracji do Niemiec. Znowu są rekordowe składki. Najwięcej z cudzoziemców wpłacają Turcy i Polacy.
 • Coraz bliżej do małego ZUS-u

  Coraz bliżej do małego ZUS-u

  Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.
 • Komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej

  Komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej

  Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej. Zakłada obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne dla małych firm. Wcześniej projekt pozytywnie zaopiniowały także komisje polityki społecznej i gospodarki.
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

  Otrzymana refundacja stanowi przychód w momencie jej otrzymania. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek korekty przychodów wykazanych w CIT-8 za 2017 r. Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 • (Nie)dozwolone wypłaty z konta zajętego przez urząd skarbowy

  (Nie)dozwolone wypłaty z konta zajętego przez urząd skarbowy

  Zajęcie rachunku bankowego przez urząd skarbowy oznacza utratę swobody dysponowania zgromadzonymi na nim pieniędzmi. Dozwolone są jednak wypłaty na pensje dla pracowników oraz należne od nich zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Z rachunków osobistych można co miesiąc pobrać 1.575 zł. Bank nie może ponadto przekazać urzędowi skarbowemu środków pochodzących z alimentów, świadczeń rodzinnych czy dodatku pielęgnacyjnego.
 • Więcej ulg w ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy

  Więcej ulg w ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy

  Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może korzystać z określonych ulg w opłacaniu składek do ZUS. Po spełnieniu odpowiednich warunków, może przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych jej prowadzenia opłacać składki społeczne od niższej, niż powszechnie obowiązująca przedsiębiorców, podstawy wymiaru. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują kolejne ulgi dla początkujących przedsiębiorców. Od tego bowiem dnia weszły w życie przepisy wprowadzające dla takich osób 6-miesięczne zwolnienie z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz pozwalające niektórym z nich prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG.
 • Mały ZUS pod ostrzałem krytyki

  Mały ZUS pod ostrzałem krytyki

  Związkowcy ostrzegają, że obniżenie podstawy opłacania składek spowoduje spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy uważają, że proponowana zmiana nikomu w niczym nie pomoże.

Filmy - Ubezpieczenia społeczne (4)

 • W kwietniu możliwe duże zmiany w ubezpieczeniach społecznych

  1 kwietnia 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z założeniami projekt ma uporządkować system ubezpieczeń społecznych, wprowadzić jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnić rozliczanie płatników z ZUS-em. Część rozwiązań budzi jednak wątpliwości.
 • W kwietniu możliwe duże zmiany w ubezpieczeniach społecznych

  1 kwietnia 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z założeniami projekt ma uporządkować system ubezpieczeń społecznych, wprowadzić jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnić rozliczanie płatników z ZUS-em. Część rozwiązań budzi jednak wątpliwości.
 • Szykuje się wzrost składek ZUS? Przedsiębiorcy chcą reformy systemu

  W ostatnim czasie pojawiła się informacja o wzroście składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców w 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie on rekordowo wysoki – najwyższy od 2013 roku. Tym samym składki w ujęciu miesięczny miałyby wzrosnąć o niecałe 120 złotych dla każdej firmy, która nie korzysta z szczególnych preferencji. To duży wzrost obciążeń – spowoduje, że wysokość składek przekroczy 1400 złotych miesięcznie. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego wskazuje, że system ten jest wadliwy i wymaga zmian. Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera stanowisko Rzecznika MŚP w tym zakresie. Oprócz tego uważa, że niezbędne są zmiany w sposobie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Systemowa reforma ubezpieczeń społecznych zamiast składki od przychodów

  Celem proponowanych ostatnio zmian w obszarze składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez przedsiębiorców jest wsparcie prowadzących działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 2,5 roku.