Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuły - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (23)

 • Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) nie będą dłużej chronić inwestorów

  Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) nie będą dłużej chronić inwestorów

  Umowy Bilateral Investment Treaties (BIT), czyli umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawarte między państwami Unii Europejskiej mogą stracić swoje praktyczne znaczenie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 marca 2018 r. jeden z najistotniejszych mechanizmów przewidzianych przez te umowy, czyli zapis na sąd polubowny, jest niezgodny z prawem wspólnotowym, a więc nie może być dalej stosowany. To oznacza, że dochodzenie roszczeń przez zagranicznych przedsiębiorców może być znacznie trudniejsze.
 • Spółka zapłaci VAT rozliczając się z udziałowcem - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę

  Spółka zapłaci VAT rozliczając się z udziałowcem - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę

  Spółki przez wiele lat toczyły dyskusje z fiskusem, czy przekazując odchodzącemu udziałowcowi nieruchomość w zamian za jego umorzone akcje muszą odprowadzić podatek VAT z tego tytułu. Spór zakończył w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że czynność ta podlega opodatkowaniu. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął również niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniosek Orange Polska ws. kary z 2011 roku

  Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniosek Orange Polska ws. kary z 2011 roku

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek Orange Polska o uchylenie wyroku Sądu UE w sprawie kary nałożonej na operatora przez Komisję Europejską w 2011 roku - podał Trybunał Sprawiedliwości na stronie internetowej. Orange przewiduje, że kara zostanie zapłacona w sierpniu.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Raport bieżący nr 21/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A.("Orange Polska”) informuje, że w dniu 25 lipc
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem bez wpływu na podatek

  Moment, w którym ujmuje się w deklaracji transakcje objęte odwrotnym obciążeniem, nie powinien rozstrzygać o tym, kiedy można odliczyć podatek VAT. Tym samym nawet w przypadku zadeklarowania transakcji po upływie trzech miesięcy od jej dokonania można odliczyć podatek w okresie, w którym jest on należny. Taki wniosek można wyprowadzić z przepisów unijnych oraz z opartych na nich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podobne stanowisko zajął także w ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
 • TSUE: Podatek od leasingu, czyli kolejne potencjalne problemy dla podatników

  TSUE: Podatek od leasingu, czyli kolejne potencjalne problemy dla podatników

  Funkcjonujące dotychczas stosunkowo jasne i korzystne dla podatników zasady rozliczania leasingu mogą ulec zmianie. Ma to związek z jednym z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zostało wydane 4 października 2017 r. w sprawie C-164/16. Orzeczenie to zalicza do leasingu finansowego to, co na gruncie polskiej ustawy o VAT kwalifikowane jest jako leasing operacyjny.
 • Kto torrentem wojuje, od torrenta ginie

  Kto torrentem wojuje, od torrenta ginie

  14 czerwca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok odnoszący się do platformy The Pirate Bay. Stwierdza w nim jednoznacznie, iż publicznym udostępnianiem utworów jest zarządzanie w Internecie platformą wymiany, która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer), i udzielanie dostępu do niej.
 • Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku PGNiG ws. gazociągu Opal

  Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku PGNiG ws. gazociągu Opal

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku PGNiG o zawieszenie wykonania decyzji w sprawie oddania Gazpromowi dostępu do 80 proc. gazociągu OPAL - poinformował we wtorek prezes PGNiG Piotr Woźniak.
 • Wzrost cen nie zawsze daje prawo do wypowiedzenia umowy telekomunikacyjnej

  Wzrost cen nie zawsze daje prawo do wypowiedzenia umowy telekomunikacyjnej

  Jeśli firma telekomunikacyjna zastrzeże w umowie, że opłaty za połączenia będą wyższe, gdy zmieni się wskaźnik cen konsumpcyjnych, to abonent nie może wypowiedzieć umowy - uznał właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mechanizm ten mogą zacząć wykorzystywać też polskie telekomy.
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny jest zwolniona z VAT

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny jest zwolniona z VAT

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) orzekł, że wymiana walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty zwane bitcoinami jest zwolniona z podatku VAT.