treść

Artykuły - Treść (16981)

 • Uchwała GPW w sprawie obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przez spółkę TAXUS FUND S.A.

  Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść otrzymanej w dniu dzisiejszym uchwały GPW nr 1133/2017r. O zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą Emitent poinformuje oddzielnym komunikatem EBI. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. O
 • Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 września 2017 r.

  Raport bieżący nr 22/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej
 • Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 22.09.2017 r.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 22 września 2017 roku wraz z załącznikami i wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Osoby reprezentujące spółkę:Roman Walasiński - Prezes Zarządu
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 września 2017 r.

  Raport bieżący nr 34/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki HubStyle S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HubStyle S.A. w dniu 22 września 2017 roku. Uchwały nr 3 i 5 dotyczą zmiany Statutu. Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.

  Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

  Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Osoby reprezentujące spółkę:Ryszard Buńko - Prezes ZarząduBeata Borowiecka - Wiceprezes Zarządu
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMG Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2017roku.

  Raport bieżący nr 12/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd EMG Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. po
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.08.2017r. kontynuowane po przerwie w dniu 20.09.2017r.

  Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.08.2017r., którego obrady były kontynuowane po przerwie w dniu 20.09.2017r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ze względu na brak zgłoszonych kandydatur do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.
 • treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2017r.

  Raport bieżący nr 35/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 roku
 • Uchwały podjęte na NWZ Spółki 20.09.2017

  Zarząd Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 września 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę:Szymon Ruta - Członek Zarządu

Filmy - Treść (2)