Transportowy Dozór Techniczny

Artykuły - Transportowy Dozór Techniczny (1)

  • Zawiadomienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu świadectwa homologacji systemu HydroPlant na zgodność z Regulaminem EKG

    Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 maja 2015 r. powziął informację o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na rzecz HydroPhi Technologies Group, Inc. świadectwa homologacji systemu HydroPlant™ potwierdzającego zgodność z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej (spółka zależna Emitenta HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem i licencjobiorcą technologii Hydr