Teby

Filmy - Teby (1)

  • Tajemniczy grobowiec "przemówił"! To naukowa sensacja

    Archeolodzy poszukiwali go od lat. Wiedzieli, że istnieje - bowiem w różnych muzeach na świecie znajdowały się pochodzące z niego kamienne bloki. Mowa o grobowcu Pasera, potężnego królewskiego dostojnika, który żył w starożytnym Egipcie za panowania ostatnich Ramzesów. Nareszcie wysiłki poszukiwaczy zostały uwieńczone sukcesem. Grobowiec Pasera "odnalazł się" w Sakkarze - wspaniałej nekropolii położonej 30 km na południe od Kairu. Sakkara stanowi najstarszą część cmentarzyska w Memfis. Egiptolodzy podkreślają, że odkrycie to ma rewolucyjne znaczenie dla wiedzy o starożytnym Egipcie. Dlaczego jest ono tak ważne? Dotąd uważano, że Memfis - stolica Egiptu w okresie tak zwanego Starego Państwa - straciło na znaczeniu po tym, jak centrum administracyjnym kraju stały się Teby. Odkrycie w Sakkarze grobowca tak ważnej osobistości, jaką był Paser - ambasador faraona i strażnik wojskowych archiwów - przeczy tej tezie. Pasera złożono w grobie około 1100 r.p.n.e., kiedy stolicą Egiptu były już Teby. Skoro jednak pochowano go w nekropolii pod Memfis, musiała ona wciąż pełnić ważną funkcję.