Szczecinek

Synonimy:
Szczecinku,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Szczecinek (207)

 • Mężczyzna zmarł po imprezie biegowej w Szczecinku

  Mężczyzna zmarł po imprezie biegowej w Szczecinku

  Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 37-letniego mężczyzny, który w niedzielę brał udział w imprezie biegowej w Szczecinku. Informację o tym zdarzeniu otrzymał RMF FM na Gorącą Linię.
 • Dostawy surowca w 2013 r. - umowa z RDLP Szczecinek.

  Raport bieżący nr 37/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2012 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 36,7 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2013 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek. W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, który
 • Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecinek.

  Raport bieżący nr 29/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 09.07.2012 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 9,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2012 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek. W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umown
 • Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecinek.

  Raport bieżący nr 27/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 13.06.2012 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 15,5 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2012 r. Zawarta umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek. W umowie zawarte są zapisy dotyczące
 • Likwidacja ZBM Madrew w Szczecinku.

  Raport bieżący nr 24/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek informuje o likwidacji Oddziału pod firmą: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna Zakład Budowy Maszyn w Szczecinku Madrew, zlokalizowanego przy ulicy Harcerskiej 1, 78-400 Szczecinek. W ZBM Madrew projektowano i produkowano maszyny, urządzenia i wyposażenie dla przemysłu tartacznego, zakład świadczył także usługi montażowe i remont
 • Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2012 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Kronospan Sz
 • Sprzedaż ZBM MADREW w Szczecinku.

  Raport bieżący nr 7/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 26.03.2012 r. dokonano sprzedaży, za kwotę 825 tys. zł, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Szczecinku przy ulicy Harcerskiej 1. Przedmiotem transakcji był teren Zakładu Budowy Maszyn MADREW wraz z zabudowaniami i środkami trwałymi, stosownie do uchwały nr 13/11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjon
 • Dostawy surowca w I połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecinek.

  Raport bieżący nr 33/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 22.11.2011 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 12,2 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2012 r. Zawarta umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek. W umowie zawarte są zapisy dotyczące k
 • Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA.

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK SA, na mocy którego z dniem 01.10.2010 r. odnowiono ten kredyt z jednoczesnym zwiększeniem wysokości limitu z 2.500 tys. zł do 3.000 tys. zł. Kredyt został odnowiony w ramach istniejących zabezpieczeń, opisanych w raporcie rocznym 2009 przy kredycie BZ WBK
 • Tekst jednolity Statutu Spółki.

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17.09.2010 r. podjęła uchwałę ustalającą tekst jednolity Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r. i zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS. Zmiany dotyczą artykułów: 19, 21, 22, 27 i 33 Statutu i p