SZAR

Synonimy:
SZR,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - SZAR (105)

 • Wprowadzenie na rynek nowego suplementu diety - SEL-NAT

  Zarząd Spółki READ-GENE SA z siedzibą w Szczecinie niniejszym informuje, że od dnia dzisiejszego spółka udostępnia do sprzedaży nowy suplement diety, który jest wynikiem badań własnych spółki. Podstawowym składnikiem nowego preparatu selenowego o nazwie SEL-NAT® jest sproszkowany ekologiczny borowik szlachetny (Boletus edulis), który jest naturalnym źródłem selenu. Preparat posiada odpowiednie certyfikaty jakości, w tym wynik badania z Centralnego Laboratoriu
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012r

  Raport miesięczny za kwiecień 2012r Zarząd SZAR SA niniejszym przekazuje w załączeniu Raport miesięczny za kwiecień 2012r Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarzadu GPW w Warszawie z dnia 31 marca 2010r " Dobre praktykiSpółek notowanych na New Connect". Załączniki:raport miesięczny SZAR SA za IV_ 2012r.pdf rozmiar: rozmiar:
 • Oświadczenia Zarządu do Raportu Rocznego za 2011r

  Emitent przekazuje w załączeniu oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Dobrych Praktyk w 2011r oraz oświadczenie Zarządu o rzetelności przedłożonego sprawozdania finansowego i prawidłowości wyboru niezależnego biegłego rewidenta. Podstawa prawna: par.5, ust.1,pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOZałączniki:Oświadczenia Zarządu.pdf rozmiar: rozmiar: 2523.6 kB
 • Raport roczny za 2011 rok

  Zarząd ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny ECA AUXILIUM S.A. za 2011 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:RAPORT ROCZNY za 2011 r..pdf rozmiar: rozmiar: 5021.8 kBOsoby reprezentujące spółkę:Zof
 • Raport roczny za 2011r

  Zarząd Spółki SZAR SA przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2011. Podstawa prawna:par.5, ust.1, pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOZałączniki:Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2011r.pdf rozmiar: rozmiar: 932.9 kBSprawozdanie Zarządu z działalności spółki SZAR SA
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

  Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach: - za I kw. 2012 r. - dnia 15 maja 2012 r. - za II kw. 2012 r. - dnia 14 sierpnia 2012 r. - za III kw. 2012r. - dnia 14 listopada 2012 r. Raport roczny za 2011 r. - dnia 31 maja 2012 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przeka
 • Podpisanie listu intencyjnego z Arteria Retail S.A. ws. uruchomienia sprzedaży produktów spółki zależnej SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A

  Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 9 maja 2012 roku podpisano list intencyjny z Arteria Retail S.A. dotyczący uruchomienia sprzedaży produktów spółki zależnej Emitenta SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A. za pośrednictwem Arteria Retail. O powołaniu spółki SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A., informowano w raporcie bieżącym nr 16/2012. Podpisany list intencyjny jest elementem realizacji planu zakładającego uruchomienie działalności operacyjnej SMS Invest
 • Raport kwartalny SZAR SA za I kwartał 2012r

  Zarząd SZAR SA w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2012r Podstawa prawna: Paragraf 5, ust.1, pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.Załączniki:Raport I Q 2012r SZAR SA.pdf rozmiar: rozmiar: 296.2 kBOsoby reprezentujące spółkę:Szymon Rurarz - PrezesAleksander Srokosz - Wiceprezes
 • Raport miesięczny za marzec 2012r

  Zarząd SZAR SA niniejszym przekazuje w załączeniu Raport miesięczny za marzec 2012r Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarzadu GPW w Warszawie z dnia 31 marca 2010r " Dobre praktykiSpółek notowanych na New Connect". Załączniki:raport miesięczny SZAR SA za III_ 2012r.pdf rozmiar: rozmiar: 237.5 kBOsoby reprezentujące spół
 • Uzupełnienie Raportu rocznego za 2011 rok opublikowanego w dniu 8 lutego 2012 r. - RB nr 4/2012

  Zarząd Spółki ONICO S.A. oświadcza, iż w roku 2011 Spółka nie złożyła oświadczenia w przedmiocie przyjęcia i stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Z tej przyczyny nie były przestrzegane w szczególności następujące zasady: 3.4., 3.5., 3.7., 3.10., 3.13., 3.14., 3.16., 3.19., 3.20., 5. (w zakresie wykorzystywania sekcji relacji inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl), 9., 11., 16. oraz 16a. W opinii Emiten