systemy wspomagające

Artykuły - Systemy wspomagające (2)

  • Global Cosmed będzie miał nowy system wspomagający zarządzanie

    W firmie Global Cosmed (prawa do akcji spółki są notowane na GPW) rozpoczęło się wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie: SAP All-in-One. Za projekt odpowiada firma Business Partners eXcellence.
  • Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w spółce Emitenta

    Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA ("Emitent") informuje, iż podjął działania w celu zmiany funkcjonującego w spółce od 2004 roku informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie. W drodze zapytania ofertowego wyłoniony został dostawca produktu pod nazwą "enova" - systemu najpełniej odpowiadającego wymaganiom Emitenta. W dniu 10.10.2011 wpłynęła do Emitenta podpisana przez dostawcę systemu, spółkę Solvena Management Systems Sp. z o.o, umowa na dostawę licencji i wdrożenie z