Biznes - sylwetka

Artykuły - Sylwetka (5)

 • Sylwetka Paryża zagrożona

  Sylwetka Paryża zagrożona

  Plany dopuszczające wznoszenie wieżowców w sześciu dzielnicach Paryża grożą rewolucyjnymi zmianami znanej sylwetki miasta z wieżą Eiffla. Stolica potrzebuje jednak nowych bloków, by przeciwdziałać brakowi mieszkań.
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 sierpnia 2007 r. i kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

  Raport bieżący nr 37/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2007 z 25 lipca 2007 r. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 sierpnia 2007 r. na godz. 10.30 w siedzibie Spółki. Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powo
 • Jacek Walczykowski - sylwetka

  Jacek Walczykowski - sylwetka

  Odwołany prezes PKN Orlen, dotychczas wiceprezes Nafty Polskiej
 • Sylwetka Członka Zarządu

  Zarząd Spółki Wólczanka SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2004 r. Rada Nadzorcza uchwałą Nr 216 powołała Pana Jerzego Krawca na stanowisko Członka Zarządu z dniem 06 kwietnia 2004 r. Jerzy Krawiec, lat 47 Wykształcenie : Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Świadectwo kwalifikacji MF do usługowego prowadzenia ksiąg Przebieg pracy zawodowej : 1997 - 2004 Sokółka Okna i Drzwi S.A. - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy 1996 - 1997 Marko Sp. z o.o. - Dyrektor Finansow
 • Sylwetka kandydata na premiera

  Rynkowy specjalista, merytoryczny oponent Leszka Balcerowicza.