styczeń

Artykuły - Styczeń (1445)

 • Styczeń kolejnym miesiącem wzrostu cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa

  W styczniu br. cena węgla dostarczanego do energetyki była o 6,6 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, natomiast cena węgla dla ciepłownictwa wzrosła o 5,6 proc. - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).
 • Gomułka: Potrzebne są większe inwestycje prywatne, krajowe i zagraniczne

  Gomułka: Potrzebne są większe inwestycje prywatne, krajowe i zagraniczne

  Po styczniu budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 8,6 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w środę w komunikacie w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w styczniu 2018 r. Główny ekonomista BCC Stanisław Gomułka uważa, że potrzebne są większe inwestycje prywatne, krajowe i zagraniczne. Prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych dr Bohdan Wyżnikiewicz powiedział, że oczekiwania były takie, że inwestycje te powinny w końcu zacząć rosnąć. Tutaj jest rozczarowanie.
 • Już ponad milion plików JPK_VAT

  Już ponad milion plików JPK_VAT

  Do systemu resortu finansów trafiło już ponad milion plików JPK_VAT za styczeń - poinformował w piątek wiceminister finansów Paweł Cybulski. Resort przypomina, że poniedziałek będzie ostatnim dniem, kiedy podatnicy VAT będą mogli złożyć pliki JPK_VAT za styczeń br.
 • Indywidualne konto w ZUS już od stycznia

  Indywidualne konto w ZUS już od stycznia

  Już od stycznia 2018 roku przedsiębiorca, który dotychczas wykonywał trzy lub cztery płatności do ZUS, będzie opłacał składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych na jedno indywidualne konto.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał.

  Raport bieżący nr 84/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Soho Development S.A. ("Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 styczeń 2018 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa). Zarząd przekazuje również projekty uchwał na walne zgromadzenie. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte są w załączniku
 • ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 stycznia 2018 roku

  Zarząd AlejaSamochodowa.pl S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 stycznia 2018 roku, na godzinę 13.00, w Kancelaria Notarialna Bartnicki Marek, Strojny Sławomir, Wągrodzki Wiktor, Michał Kołpa s.c. ul. Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie. . W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
 • Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

  Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

  Wszyscy podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT będą musieli od 1 stycznia 2018 r. prowadzić rejestry przy użyciu programów komputerowych i przesyłać zawarte w nich dane w formie JPK_VAT. Pliki mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym eGo. Wysyłka raportu w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia UPL-1.
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego

  Obroty towarowe handlu zagranicznego

  W okresie styczeń - sierpień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 562 515,7 mln zł, a import 558 742,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 773,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 12 403,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,7 proc., a import o 9,6%.
 • Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 2012 r.

  Raport bieżący nr 54/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Spółka” lub "Emitent") informuje, że w dniu 4.10.2017 r. uzyskał od pełnomocnika Spółki informację o doręczeniu w tym dniu do pełnomocnika postanowienia Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji doręczonej Spółce w dniu 2.10.2017 r. o nr 388000-CKK-3.4103.1.2017.16 (Emitent informował
 • Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK-3.4103.1.2017.16

  Raport bieżący nr 53/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 2.10.2017 r. uzyskał od pełnomocnika Spółki informację o doręczeniu w tym dniu do pełnomocnika decyzji przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nr 388000-CKK-3.4103.1.2017.16, określającej Spółce kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5