staż

Artykuły - Staż (150)

 • Ustalenie wymiaru urlopu po udokumentowaniu stażu pracy

  Ustalenie wymiaru urlopu po udokumentowaniu stażu pracy

  Zdarza się, że przy zatrudnieniu pracownik nie przedłoży wszystkich świadectw pracy bądź też dokumentów poświadczających inne okresy zaliczane do stażu, od którego zależy wymiar urlopu. Pracodawca ustala wówczas jego uprawnienia urlopowe tylko na podstawie posiadanych dokumentów. Jednakże w razie późniejszego udowodnienia dodatkowego zatrudnienia, pracodawca jest obowiązany przeliczyć wymiar urlopu i podwyższyć liczbę dni urlopowego wypoczynku.
 • Wysłanie emerytury wysokości 4 gr kosztuje 10 zł. ZUS i rząd chcą z tym skończyć

  Wysłanie emerytury wysokości 4 gr kosztuje 10 zł. ZUS i rząd chcą z tym skończyć

  Resort rodziny i pracy oraz ZUS pracują nad likwidacją świadczeń groszowych. Według naszych rozmówców problem niskich emerytur będzie narastał. Niewykluczony jest wariant poszerzania praw do emerytury minimalnej dla grupy osób z niskim kapitałem emerytalnym. Propozycje przewidują, że emeryturę bezterminowo dostanie każdy, kto w swojej karierze zawodowej przez 10 lat wpłacał składki do ZUS.
 • Równoległe zatrudnienie w stażu pracowniczym

  Równoległe zatrudnienie w stażu pracowniczym

  Wiele uprawnień pracowniczych zależy od ogólnego stażu pracy ustalanego z całego okresu zatrudnienia. Uwzględniane są głównie zakończone okresy pracy, znaczenie mają również bieżące okresy zatrudnienia równoległego. Zasady ich zaliczania do stażu pracowniczego są zróżnicowane, w zależności od przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy.
 • Uważasz, że pójście na staż to strata czasu? Większość osób zostaje potem w firmie na dłużej

  Uważasz, że pójście na staż to strata czasu? Większość osób zostaje potem w firmie na dłużej

  Ponad 60 proc. stażystów znajduje zatrudnienie w firmie, w której odbywało staż. Nic dziwnego: jeśli dana osoba się sprawdziła, pracodawca zwykle nie ryzykuje zatrudnienia zamiast niej kogoś, kogo nie zna. Dlatego też na staż warto iść tam, gdzie zarówno możemy się wiele nauczyć, jak i chcemy w przyszłości pracować. Co ważne, wiele firm prowadzi programy stażowe skierowane do młodych.
 • Tatuaż czy kariera? Lepiej się zastanowić

  Tatuaż czy kariera? Lepiej się zastanowić

  ​Dawno już minęły czasy, kiedy posiadanie tatuażu było łączone z pobytem w więzieniu lub przynależnością do mającej złą opinię subkultury. Dzisiaj na ogół uważamy, że tatuaż jest tak samo dobrym upiększeniem ciała jak np. kolczyk czy makijaż. To, co pozytywnie postrzegane w życiu prywatnym, nie musi być jednak akceptowane w zawodowym. Czy tatuaż bywa przeszkodą w znalezieniu pracy lub zrobieniu kariery?
 • Zaliczenie ogólnego stażu pracy do równoległego zatrudnienia

  Zaliczenie ogólnego stażu pracy do równoległego zatrudnienia

  Staż pracy można potwierdzić wszelkimi dokumentami stosowanymi powszechnie w stosunkach pracy (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 292/07, OSNP 2009/19-20/259).
 • Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

  Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

  Zatrudniliśmy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak ustalić jego uprawnienia urlopowe?
 • Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo warunków. Określa je ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wskazująca przypadki, w których praca na roli powiększa okres zatrudnienia.
 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.
 • Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym

  Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym

  Staż urlopowy jest okresem, który pozwala pracownikowi na nabycie prawa do urlopu albo na uzyskanie wyższego wymiaru urlopu. Jednakże inne okresy podlegają zaliczeniu do stażu warunkującego prawo do urlopu, a inne do stażu wpływającego na wymiar urlopu. Jednoczesna praca i nauka może być zaliczona tylko jako jeden z tych okresów.

Filmy - Staż (5)

 • Uważasz, że pójście na staż to strata czasu? Większość osób zostaje potem w firmie na dłużej

  Ponad 60% stażystów znajduje zatrudnienie w firmie, w której odbywało staż. Nic dziwnego: jeśli dana osoba się sprawdziła, pracodawca zwykle nie ryzykuje zatrudnienia zamiast niej kogoś, kogo nie zna. Dlatego też na staż warto iść tam, gdzie zarówno możemy się wiele nauczyć, jak i chcemy w przyszłości pracować.
 • Stażysta do parzenia kawy?

  Co trzeci polski student po stażu jest z niego niezadowolony. Co drugi boi się, że nie znajdzie pracy po zakończeniu nauki. Dla przykładu w USA na praktyce można zarobić 7 tys. dol. Nie ma mowy o frycowym i zawodzie wiecznego stażysty, który powoli rodzi się w Polsce. Pani Zosia - czarna, bez cukru. Pani Genia - czarna, z cukrem. Pan Waldek - z mleczkiem... Zapamiętać, kto jaką kawę ma dostać na biurko, to najważniejsze zadanie, jakie staje przed Krzysztofem - stażystą, który został bohaterem kampanii społecznej "Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz".
 • Od przyszłego roku akademickiego staże dla studentów obowiązkowe

  Program pomoże przede wszystkim uzyskać doświadczenie w firmie, w biznesie, w jednostce otoczenia społecznego, w administracji publicznej, szkole etc. – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsze staże, które zwyciężą w konkursie, mają ruszyć od stycznia 2014 roku. Efekty pilotażowych programów zostaną na koniec poddane ocenie. - Będziemy weryfikować efekt jakościowy poprzez sprawdzenie, na ile trafił on w sedno, czyli w rzeczywistą potrzebę, i na ile szczegóły konstrukcji tej oferty MNiSW i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwalały na osiągnięcie celu, dla którego te 50 mln złotych są wykładane – wyjaśnia Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.
 • Staże w firmach zazwyczaj za darmo

  To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, która nosi znamiona wykorzystywania ludzi na rynku pracy – podkreśla w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Bernhard Matussek, dyrektor zarządzający i konsultant firmy doradczej Kienbaum. – Ludzie, którzy są przyjmowani do pracy, powinni otrzymywać zarówno umowy, jak i uposażenie.