Stanisław Estreicher

Artykuły - Stanisław Estreicher (1)

  • Stanisław Estreicher. Wybór pism wybitnego konserwatywnego myśliciela

    Ośrodek Myśl Politycznej we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał wybór pism Stanisława Estreichera, jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych.