stacje kontroli pojazdów

Artykuły - Stacje kontroli pojazdów (12)

 • Ministerstwo Sprawiedliwości chce karać za cofanie liczników w autach

  Ministerstwo Sprawiedliwości chce karać za cofanie liczników w autach

  Za cofnięcie licznika samochodowego będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym wczoraj poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
 • Działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta/sprzedaż Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

  Raport bieżący nr 17/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 lutego 2014 r., realizując postanowienia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2013 r., o zbyciu albo wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa MZH w postaci Ośrodka Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów zawarł z podmiotem trzecim/podmiotem spoza Grupy Kapitałowej Em
 • Uruchomienie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu

  Zarząd Formuła8 S.A. informuje, że w dniu 8 Listopada 2012 r. spółka otrzymała decyzję dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, która umożliwia rozpoczęcie działalności operacyjnej w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu. Uruchomienie działalności nastąpi w dniu 12 listopada 2012 r. Otwarcie Stacji jest elementem realizacji prognoz na rok 2012 zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternaty
 • Uruchomienie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Czaplicach

  Zarząd Formuła8 S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. spółka rozpoczęła działalność operacyjną w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Czaplińcach, gmina Człopa. Otwarcie Stacji jest elementem realizacji prognoz na rok 2012 zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. Natomiast, otwarcie stacji w Mirosławcu planowanej na miesiąc sierpień br, ulegnie przesunięciu. Termin uzależniony jest od wydania decyzji przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny. Stacja w Mirosławcu
 • Pozwolenie na użytkowanie Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu.

  W nawiązaniu do raportu nr 17/2011, 2/2012, Zarząd Formuła8 SA iw Pile informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję 3/2012 wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu o udzieleniu pozwolenia dla Emitenta na użytkowanie budynku Stacji Kontroli Pojazdów Mirosławcu. Osoby reprezentujące spółkę:Dariusz Wiśniewski - Prezes Zarządu
 • Stan prac na Inwestycji pn. Stacja Kontroli Pojazdów w Mirosławcu.

  W nawiązaniu do raportu nr 17/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r., Zarząd Formuła8 SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał dokumenty świadczace o zakończeniu prac przez Energetykę Wałcz na przedmiotowej Inwestycji, co umożliwia Emitentowi wystapienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałczu celem odbioru technicznego Inwestycji. Osoby reprezentujące spółkę:Dariusz Wiśniewski - Prezes Zarządu
 • Stan prac na Inwestycji pn. Stacja Kontroli Pojazdów w Mirosławcu.

  Zarząd Formuła8 SA informuje, że stan prac na inwestycji pn.: Stacja Kontroli Pojazdów w Mirosławcu został wykonany zgodnie z zawartą umową pomiędzy Emitentem a Wykonawcą, o czym Emitent informował w swoim dokumencie informacyjnym. Z uwagi jednak, iż do dnia dzisiejszego brak jest odbioru technicznego inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu (informacja otrzymana w dniu 27 grudnia 2011 r)., co związane było z wykonywanym przyłączem energetycznym do nieruchomości przez
 • Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta

  Warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych m.in. w art. 5a pkt 19 lit. a-d ustawy o pdof (odpowiednio art. 4a pkt 9 lit. a-d ustawy o pdop). Przy czym ustawodawca wprowadził wymóg, aby spełnienie warunków określonych w powołanych przepisach było potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • Kierowca nie odpowie za błędy stacji

  Kierowca nie odpowie za błędy stacji

  Blady strach padł na kierowców po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli ujawniła w ostatnim swoim raporcie, że starostwa powiatowe niewłaściwie nadzorują stacje kontroli pojazdów. Zdaniem NIK stacje, które były źle nadzorowane, skierowały na drogi po badaniach technicznych prawie 186 tys. samochodów.
 • Weryfikacja stacji kontroli pojazdów raz w roku

  Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny auta, jeżeli stwierdzi, że badanie techniczne pojazdu zostało przeprowadzone przez stację kontroli, która nie miała odpowiednich uprawnień.