spółki handlowe

Artykuły - Spółki handlowe (24)

 • Podatnicy CIT mogą zaoszczędzić jeszcze prawie 50 tys. zł

  Podatnicy CIT mogą zaoszczędzić jeszcze prawie 50 tys. zł

  4523831
 • Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w I kw.

  Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w I kw.

  W I kwartale 2019 roku odnotowano 95300 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 4,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 155 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 11,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
 • Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma zapewnić dostęp przez internet do pełnych danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych.
 • Kiedy nie należy polegać na treści umowy spółki?

  Kiedy nie należy polegać na treści umowy spółki?

  Wysokość kapitału zakładowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników to niezbędne dane, jakie musi zawierać umowa spółki z o.o. Przy tym w trakcie funkcjonowania spółki na skutek różnych zdarzeń informacje te mogą mieć walor jedynie historyczny. Danych o wspólnikach należy poszukiwać z listy wspólników. Z kolei aktualna informacja o wysokości kapitału zakładowego wymaga znajomości losów spółki i tego, czy np. był on podwyższany bez udziału notariusza.
 • Spółki będą musiały ujawnić, co robią dla środowiska i społeczeństwa

  Spółki będą musiały ujawnić, co robią dla środowiska i społeczeństwa

  Zmiany w ustawie o rachunkowości wymuszą na dużych spółkach, przede wszystkim instytucjach finansowych i grupach kapitałowych, ujawnianie informacji na temat działalności pozafinansowej, m.in. tego, co robią dla ochrony środowiska i lokalnych społeczności.
 • Reprywatyzacja: Koniec reaktywowania przedwojennych spółek

  Reprywatyzacja: Koniec reaktywowania przedwojennych spółek

  Prokuratury w całym kraju zapobiegły już kilkudziesięciu próbom reaktywowania lub przerejestrowania przedwojennych spółek, które mogły brać udział w przejmowaniu reprywatyzowanych nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach - podała Prokuratura Krajowa.
 • Jakiej prokury może udzielić spółka handlowa od 1 stycznia 2017 r.?

  Jakiej prokury może udzielić spółka handlowa od 1 stycznia 2017 r.?

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady udzielania prokury przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Wprowadzona została możliwość ustanowienia prokury łącznej z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
 • Planowane zmiany w prawie spółek

  Planowane zmiany w prawie spółek

  W prawie spółek szykuje się sporo zmian. Od pojedynczych, takich jak zwiększenie wymogów w kwestii e-podpisu przy zakładaniu spółki z o.o. w trybie S24, po całościowe polegające na wprowadzeniu obowiązku składania wszystkich wniosków do KRS drogą elektroniczną. Przepisy Kodeksu cywilnego mają przewidywać prokurę łączną niewłaściwą. Powróciły też plany reformy struktury majątkowej spółki z o.o. Poza tym zmiany mają dotknąć funkcjonowania spółki akcyjnej, a nawet wprowadzony ma być nowy typ takiej spółki.
 • Zmiany w przepisach dotyczących spółek

  Zmiany w przepisach dotyczących spółek

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie 8 ustaw nowelizujących, które wprowadzą zmiany do Ordynacji podatkowej. Jedna z nich doprowadzi do dużych zmian jej przepisów. Jej celem jest bowiem stworzenie ram prawnych, które mają zracjonalizować i uprościć procedury podatkowe.
 • Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe

  Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe

  Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe. Dotyczyć ono będzie wszystkich przedsiębiorców, również spółek osobowych i spółek akcyjnych.

Filmy - Spółki handlowe (2)

 • Nowe obowiązki dla spółek, kary do 1 mln zł

  Wedle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, każda spółka prawa handlowego, poza publicznymi spółkami akcyjnymi i spółkami partnerskimi, będzie zobowiązana do zgłoszenia danych tak zwanego beneficjenta rzeczywistego do wspomnianego rejestru – mówi w rozmowie z MarketNews24 Julia Ziemska, prawnik z kancelarii Zięba&Partners.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości chce ułatwień przy zakładaniu spółek przez internet

  Założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczą umożliwienia zakładania spółek jawnych i komandytowych przez internet, co oznacza w praktyce możliwość ich założenia w ciągu 24 godzin – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Małgorzata Samborska, senior menedżer w dziale doradztwa podatkowego w firmie Grant Thornton. – Pamiętajmy jednak, że zakładanie takiej spółki odbywa się przy użyciu wzorca, który znajduje się w systemie teleinformatycznym, co oznacza, że nie możemy w sposób dowolny regulować praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami a spółką.