Kobieta - spaliny

Artykuły - Spaliny (1)

  • Spaliny obniżają IQ

    Spaliny obniżają IQ

    Dzieci żyjące w pobliżu dróg mają niższy iloraz inteligencji od rówieśników oddychających czystym powietrzem. Może to być pewnym zaskoczeniem, ponieważ prędzej spodziewalibyśmy się wykrycia kolejnych związków z chorobami układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego.