spadkobierca

Artykuły - Spadkobierca (97)

 • W USA czekają na Polaków majątki, o których nie wiedzą spadkobiercy

  W USA czekają na Polaków majątki, o których nie wiedzą spadkobiercy

  W amerykańskim stanie Illinois na spadkobiercę z Polski czeka ponad 300 tys. dolarów. Jednak spadkobierca jak dotąd nie jest znany. Poszukiwania trwają.
 • Dziedziczenie nieruchomości – jak przekazać dom spadkobiercom?

  Dziedziczenie nieruchomości – jak przekazać dom spadkobiercom?

  Coraz chętniej inwestujemy w nieruchomości. Z tego powodu więcej myślimy też o przyszłości i przekazaniu naszego majątku dzieciom lub wnukom. Jak zrobić to skutecznie?
 • Cyfrowy spadek. Kto odziedziczy bitcoiny po babci?

  Cyfrowy spadek. Kto odziedziczy bitcoiny po babci?

  Prawie 80 procent Niemców nie zatroszczyło się jeszcze o swój spadek cyfrowy, co może sprawić kłopot ich bliskim. E-maile, e-booki, profile randkowe: co mogę odziedziczyć, a co nie?
 • Fiskus nie może odbierać spadkobiercom praw, które przysługiwały spadkodawcy

  Fiskus nie może odbierać spadkobiercom praw, które przysługiwały spadkodawcy

  "(...) z art. 97 § 1 O.p. wynika, iż "spadkobiercy podatnika z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy". Prawem podatnika (tu: spadkodawcy) przejmowanym przez spadkobierców było prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (z opodatkowania - przyp. autora). (...) Nie mogą więc oni znaleźć się w sytuacji prawnej gorszej, niż ich poprzednik prawny" - orzekł 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, uchylając interpretację organu podatkowego odmawiającą małżonce prawa do skorzystania przy sprzedaży nieruchomości z przysługującego jej zmarłemu mężowi zwolnienia podatkowego (sygn. akt I SA/Łd 790/18).
 • Spadkobiercy pytają o bankowe rachunki

  Spadkobiercy pytają o bankowe rachunki

  Ponad dwa razy więcej zapytań o konta bankowe wpłynęło w ubiegłym roku do Centralnej informacji o rachunkach, prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Częściej pytają spadkobiercy, a rzadziej policja i komornicy.
 • Kontynuacja działalności po śmierci podatnika VAT

  Kontynuacja działalności po śmierci podatnika VAT

  Z dniem 25 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki temu podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli zagwarantować swojej firmie ciągłość jej funkcjonowania po swojej śmierci.
 • Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci pracodawcy

  Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci pracodawcy

  Jednym z trybów ustania stosunku pracy jest jego wygaśnięcie. Jest ono związane z wystąpieniem określonej przez prawo okoliczności, w tym ze śmiercią pracodawcy. Śmierć pracodawcy nie zawsze oznacza definitywne zakończenie zatrudnienia przez jego pracowników, firmę mogą bowiem przejąć spadkobiercy lub inni następcy prawni zmarłego. W okresie przypadającym między śmiercią pracodawcy a przejęciem zakładu przez następców, firmę będzie mógł poprowadzić zarządca sukcesyjny.
 • Nie będziemy czekać pięć lat, aby bez podatku sprzedać mieszkanie

  Nie będziemy czekać pięć lat, aby bez podatku sprzedać mieszkanie

  Spadkobiercy nie będą musieli czekać pięć lat, aby sprzedać nieruchomość, nie płacąc podatku dochodowego. Zmiany podatkowe mają obowiązywać od przyszłego roku.
 • Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość przysługuje zarówno wywłaszczonym, jak i ich następcom prawnym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. Odmawiając ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej (wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., II SA/Gd 277/18).
 • MPiT: Wielka zmiana dla spadkobierców

  MPiT: Wielka zmiana dla spadkobierców

  Uchwalona przez Sejm w lipcu br. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej likwiduje wiele problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy, jednak potrzebne są rozwiązania umożliwiające następcom prawnym bezpośrednie przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego - ocenia NIK. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw.

Filmy - Spadkobierca (1)

 • Nowe przepisy pomogą uniknąć dziedziczenia długów

  Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi dziedziczenia. Nowe prawo będzie w większym stopniu chroniło spadkobierców przed przejęciem wszystkich długów zmarłego. Wprowadzona zostanie zasada odpowiedzialności za długi spadkowe z dobrodziejstwem inwentarza, w miejsce dotychczas obowiązującej odpowiedzialności nieograniczonej. Projekt zawiera też instytucję prywatnego wykazu inwentarza, co ma chronić interesy wierzycieli zmarłego. Przyjęty przez rząd projekt zmian ma chronić spadkobierców przed nieświadomym dziedziczeniem długów. (Mówi: dr Konrad Osajda)