spadkobierca

Artykuły - Spadkobierca (100)

Filmy - Spadkobierca (1)

  • Nowe przepisy pomogą uniknąć dziedziczenia długów

    Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi dziedziczenia. Nowe prawo będzie w większym stopniu chroniło spadkobierców przed przejęciem wszystkich długów zmarłego. Wprowadzona zostanie zasada odpowiedzialności za długi spadkowe z dobrodziejstwem inwentarza, w miejsce dotychczas obowiązującej odpowiedzialności nieograniczonej. Projekt zawiera też instytucję prywatnego wykazu inwentarza, co ma chronić interesy wierzycieli zmarłego. Przyjęty przez rząd projekt zmian ma chronić spadkobierców przed nieświadomym dziedziczeniem długów. (Mówi: dr Konrad Osajda)