Solidarność Walcząca

Artykuły - Solidarność Walcząca (20)

 • 30 rocznica Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej

  30 rocznica Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej

  O wyjątkowej roli utworzonego 30 lat temu Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, dyskutowano podczas konferencji w Akademii Ignatianum w Krakowie. – Wciąż utrzymujemy ze sobą kontakty i chcemy niwelować złe stereotypu wyrosłe pomiędzy naszymi narodami – podkreślali działacze i współpracownicy AWW z Polski i dawnych republik sowieckich.
 • "Solidarność Walcząca to idea, a nie tylko historia"

  "Solidarność Walcząca to idea, a nie tylko historia"

  - Nam, ludziom Solidarności Walczącej, przyświecały wielkie wartości: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, solidarność, wolność, honor, męstwo - mówił Kornel Morawiecki podczas konferencji w 35. rocznicę powstania SW. - Złożyliśmy słowa przysięgi, które są wciąż aktualne - dodał.
 • 1982 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  W kraju trwa stan wojenny, delegalizowane są kolejne instytucje i ograniczane kolejne swobody obywatelskie, powstaje "Solidarność Walcząca", odbywa się kanonizacja ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Oto najważniejsze wydarzenia 1982 roku.
 • Radio Solidarność Walcząca. Podziemny głos na żywo

  Radio Solidarność Walcząca. Podziemny głos na żywo

  31 sierpnia 1982 r. podziemne Radio Solidarność Walcząca wyemitowało jedyny w swoim rodzaju cykl nadawanych na żywo relacji z największej demonstracji stanu wojennego.
 • 34 lata temu powstała Solidarność Walcząca

  34 lata temu powstała Solidarność Walcząca

  Błyskawiczne powstanie prężnej konspiracyjnej organizacji, skupiającej setki aktywnych działaczy, dysponującej własnym kontrwywiadem, dziesiątkami tytułów prasy i podziemną radiofonią – było efektem umiejętnego zagospodarowania potencjału społecznego protestu przeciw poczynaniom komunistycznego reżimu. Zagospodarowywano tym sposobem także potencjał narastającego rozczarowania indolencją przywództwa NSZZ Solidarność.
 • Kornel Morawiecki: Walczący

  Kornel Morawiecki: Walczący

  Potomek powstańców styczniowych, syn żołnierza Armii Krajowej, współzałożyciel dolnośląskiej Solidarności i nieugięty lider Solidarności Walczącej, który nigdy nie zaakceptował porozumień Okrągłego Stołu. Już data i miejsce urodzenia Kornela Morawieckiego są symboliczne. Na świat przyszedł 3 maja 1941 w okupowanej przez Niemców Warszawie.
 • Solidarność Walcząca, Tatarzy krymscy i „polski” Koran

  Solidarność Walcząca, Tatarzy krymscy i „polski” Koran

  Na początku 1988 roku grupa działaczy Solidarności Walczącej, głównie Jadwiga Chmielowska i Piotr Hlebowicz, założyli Wydział Wschodni SW. Jego głównym zadaniem było utrzymywanie stałych kontaktów z ruchami opozycyjnymi na terenie ZSRR i wspieranie dążeń niepodległościowych poszczególnych narodów zniewolonych przez sowieckie państwo.
 • Radio marki "Julia" w służbie podziemia

  Radio marki "Julia" w służbie podziemia

  Już w pierwszych miesiącach stanu wojennego podziemie z Dolnego Śląska potrafiło podsłuchiwać Służbę Bezpieczeństwa. Konspiratorzy używali do tego lekko zmodyfikowanego radioodbiornika polskiej produkcji "Julia".
 • Jak Solidarność Walcząca wykorzystała satelitę do zbudowania systemu łączności

  Jak Solidarność Walcząca wykorzystała satelitę do zbudowania systemu łączności

  Podziemie czasu stanu wojennego, związane z Solidarnością Walczącą, potrafiło korzystać w łączności satelitarnej. Posłużył do tego satelita OSCAR 7, który krążył po orbicie, uznany za uszkodzonego.
 • Kornel Morawiecki i sześć lat esbeckiego pościgu

  Kornel Morawiecki i sześć lat esbeckiego pościgu

  W jaki sposób Służba Bezpieczeństwa przez sześć lat nie potrafiła wpaść na trop lidera Solidarności Walczącej? Jak tropiony przez setki funkcjonariuszy i ścigany w całym kraju Kornel Morawiecki był w stanie unikać esbeckich pułapek i rozkręcić na niespotykaną skalę podziemną działalność wydawniczą? Jak wrocławska konspiracja ukrywała swojego lidera w centrum miasta i w osiedlowych blokach?

Filmy - Solidarność Walcząca (2)