SMT

Synonimy:
SMT,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - SMT (156)

 • Moncef Khanfir nowym prezesem SMT

  Rada nadzorcza SMT SA mianowała Moncefa Khanfira - dotychczasowego wiceprezesa - na stanowisko prezesa. Zastąpił on Konrada Pankiewicza, który zarządzał spółką od chwili jej powstania (2000 r).
 • SMT jedynym właścicielem spółki Albatros

  SMT SA nabył 199 698 akcji spółki iAlbatros od cypryjskich spółek Onemaker oraz MKIA. Grupa Kapitałowa posiada pakiet 100 proc. udziałów najbardziej dynamicznie rozwijającej się spółki w swoim portfolio.
 • Francuskie uczelnie mogą zostawić w SMT nawet 136 mln euro

  iAlbatros SAS, francuska spółka zależna SMT SA (GPW: SMT) z siedzibą w Paryżu, wygrała przetarg organizowany przez l'Agence de mutualisation des universités et établissements (AMUE), która odpowiada za zakupy usług zewnętrznych na zlecenie francuskich wyższych uczelni, między innymi paryskiej Sorbony i uniwersytetu w Lyon.
 • SMT ogłasza prognozy wyników i przedstawia plany rozwojowe na 2014 rok

  Wzrost zysku netto do poziomu 20 mln zł zakłada ogłoszona przez SMT SA (GPW: SMT) prognoza wyników finansowych na 2014 rok. Dynamicznie rosnąć mają też pozostałe parametry finansowe. Planowane na rok 2014 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 280 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 24 mln zł, a EPS 1,78 zł na akcję.
 • SMT ma kontrakt z Urzędem Miasta Kraków o wartości 3 mln zł

  SMT Software, spółka zależna SMT SA (GPW: SMT), wygrała przetarg na świadczenie usług IT dla Urzędu Miasta Kraków. Kontrakt dotyczy kontynuacji budowy i wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Wartość umowy, o którą zabiegały łącznie trzy podmioty, wynosi 3,2 mln zł brutto. Jej realizacja jest zaplanowana do 31 marca 2015 r.
 • SMT SA tworzy joint venture z francuską DIMO Gestion Group

  SMT SA (GPW: SMT) i DIMO Gestion Group podpisały umowę o rozpoczęciu współpracy w celu tworzenia oprogramowania dla biznesu. Na mocy podpisanej umowy między SMT i DIMO Gestion powstanie spółka joint venture o nazwie GTMS SA (Global Travel Management Systems SA) z siedzibą w Warszawie, w której obaj partnerzy będą posiadali po 50 proc. udziałów.
 • Grupa SMT się rozwija

  Grupa SMT realizuje strategiczny kierunek inwestowania w badania naukowe, które bezpośrednio przekładają się na wzrost innowacyjności. SMT Software (spółka zależna od Grupy SMT) nawiązała współpracę badawczo - rozwojową z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Śląską i będzie komercjalizować wspólnie wypracowane rozwiązania technologiczne.
 • Grupa SMT rozwija ofertę produktów technologicznych dla biznesu

  Grupa SMT (d. Grupa ADV) powołała spółkę Attorn, która oferuje kompleksowy system do zarządzania należnościami dla sektora MSP. Powstanie nowej spółki w ramach grupy kapitałowej jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań do samodzielnego organizowania procesów biznesowych.
 • Grupa SMT (dawniej Grupa ADV) prezentuje wyniki

  Rekordowy zysk netto na poziomie 7 mln zł oraz historycznie najwyższe przychody ze sprzedaży w wysokości 128 mln zł po czterech kwartałach 2012 r.
 • SMT Software podpisała umowę z Ministerstwem Finansów na 35 mln zł

  SMT Software (NewConnect: SMT) z Grupy ADV (GPW: ADV) podpisała umowę z Ministerstwem Finansów na dostawę sprzętu oraz migrację wewnętrznych systemów informatycznych. Łączna wartość kontraktu wynosi 34,8 mln zł brutto, a jego realizacja jest zaplanowana na 4 lata.