służba zdowia

Artykuły - Służba zdowia (51)

 • Eksperci o Funduszu Medycznym: Prezent za pieniądze solenizanta

  Eksperci o Funduszu Medycznym: Prezent za pieniądze solenizanta

  Zapisy projektu ustawy o Funduszu Medycznym odnoszące się do procesu refundacji drastycznie ograniczą dostęp pacjentów zarówno do innowacyjnych terapii, jaki i do najczęściej stosowanych leków. Wraz z wprowadzeniem tej ustawy nie przewidziano zwiększenia budżetu, którym dysponuje minister zdrowia, co oznacza, że Fundusz będzie zasilany ze środków, które z pewnością były już na coś przeznaczone.
 • E-recepty prawie wyeliminowały papierowe druki

  E-recepty prawie wyeliminowały papierowe druki

  Pandemia SARS-CoV-2 przyczyniła się do skokowego wzrostu popularności telemedycyny, jak i e-recept. Według danych Ministerstwa Zdrowia w maju br. udział e-recepty wzrósł do 95 proc., podczas gdy jeszcze w lutym, tuż przed pandemią, sięgał 88 proc.
 • Decyzja RPP: Pomniejszanie wynagrodzenia lekarzy w wyniku zlecania pacjentom badań

  Decyzja RPP: Pomniejszanie wynagrodzenia lekarzy w wyniku zlecania pacjentom badań

  Zobowiązywanie lekarza, aby ten ponosił koszty zlecanych pacjentowi badań narusza zbiorowe prawa pacjenta - tak uznał Rzecznik Praw Pacjenta w decyzji dotyczącej jednej z placówek medycznych z województwa mazowieckiego.
 • E-recepty obowiązkowe już od 8 stycznia

  E-recepty obowiązkowe już od 8 stycznia

  Lekarze od jutra mają obowiązek wystawiania elektronicznych recept. Wystarczy czterocyfrowy kod SMS, mail lub wydruk informacyjny. Papierowe wydawane będą tylko w określonych przypadkach.
 • Prywatne gabinety czeka fala upadłości?

  Prywatne gabinety czeka fala upadłości?

  Eksperci wskazują, że prywatny sektor usług medycznych finansuje swoją działalność zbyt łatwo dostępnymi kredytami, które są zabezpieczone prywatnymi majątkami lekarzy. W przypadku zaniku płynności finansowej, tracą oni narzędzia do zarobkowania. Dla pacjentów może to oznaczać ograniczony dostęp do usług medycznych.
 • Pakt dla Zdrowia 2030 ponad podziałami

  Pakt dla Zdrowia 2030 ponad podziałami

  Za namową "DGP" politycy KO, PSL, PiS i SLD podpisali Pakt dla Zdrowia 2030. Negocjacje treści dokumentu, który stanowiłby ponadpartyjny konsensus, trwały kilka miesięcy. W Pakcie znalazło się 11 punktów, m.in. dotyczący zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej.
 • Milionowe zaległości Polaków wobec NFZ. Przybywa osób, które korzystają ze świadczeń bez uprawnień

  Milionowe zaległości Polaków wobec NFZ. Przybywa osób, które korzystają ze świadczeń bez uprawnień

  Według danych z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w ciągu ostatniego roku dług Polaków nieuprawionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych zwiększył się o około 15 mln złotych. Ponadto aż blisko dwukrotnie przybyło decyzji wydawanych w sprawach tego typu pacjentów przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich (OW) NFZ.
 • Nowy pomysł na poprawę dostępności do lekarza

  Nowy pomysł na poprawę dostępności do lekarza

  Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała program gospodarczy, w tym rewolucyjną propozycję dobrowolnych pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych. Federacja proponuje utworzenie PPK - bis, tyle że w ochronie zdrowia. Koncepcja, która zostanie szczegółowo zaprezentowana dziś w południe, zakłada stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w formie Pracowniczych Planów Zdrowotnych oraz Indywidualnych Planów Zdrowotnych (PPZ).
 • OZZL: Rządzący opamiętajcie się!

  OZZL: Rządzący opamiętajcie się!

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera postulat poprawy finansowania szpitali powiatowych zgłaszanego przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich - organizatorów manifestacji przez siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Ostatnia "seria" doniesień prasowych o tragicznych wydarzeniach w niektórych szpitalach, zwłaszcza na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie jest kwestią przypadku.
 • Byle nie pracować w szpitalu. Rezydenci wybierają specjalizacje, które dają samodzielność

  Byle nie pracować w szpitalu. Rezydenci wybierają specjalizacje, które dają samodzielność

  Ortodoncja, dermatologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna, endokrynologia – to specjalizacje najbardziej oblegane przez młodych lekarzy. I najbardziej dochodowe.

Filmy - Służba zdowia (2)

 • Nasza służba zdrowia jest oceniana najgorzej w Europie

  W Europejskim Konsumenckim Teście Zdrowia Polska znajduje się na drugiej pozycji od końca. Za nami jest tylko Czarnogóra. Na górze indeksu znajduje się Holandia, w której służba zdrowia jest bardzo dobrze oceniana przez pacjentów.
 • 30 proc. środków przeznaczanych na służbę zdrowia jest marnowanych

  Zdaniem ekspertów opieka koordynowana może być lekarstwem na problemy polskiej służby zdrowia. Pozwoli ona nie tylko poprawić jakość opieki nad pacjentem, lecz także zwiększyć jej efektywność. Według szacunków ok. 20–30 proc. środków w systemie zdrowotnym jest marnowanych. Opiekę koordynowaną z powodzeniem stosują u siebie prywatne podmioty medyczne. NFZ dopiero pracuje nad jej wprowadzeniem. Opieka koordynowana polega na zapewnieniu pacjentom terminowych i dopasowanych do określonego problemu usług wysokiej jakości w całym procesie leczenia – począwszy od konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, badań wstępnych, następnie konsultacji u lekarza specjalisty, hospitalizacji i rehabilitacji, aż po badania kontrolne po zakończeniu leczenia. Koordynacją całego procesu powinien się zajmować lekarz lub wyznaczona w tym celu pielęgniarka. Natomiast dla trudnych przypadków medycznych może to być multidyscyplinarny zespół lekarski. Aby skutecznie koordynować opiekę, potrzebny jest system informatyczny, który zapewni dostęp do danych medycznych wszystkim uczestnikom procesu leczenia. Zalety opieki koordynowanej dostrzegają również podmioty publiczne. Według zapowiedzi resortu zdrowia w tym roku ma ruszyć pilotażowy program opieki koordynowanej w POZ, w którym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zostaną wyposażeni w szersze możliwości badania i diagnozowania pacjentów. To część unijnego projektu, który NFZ prowadzi we współpracy z Bankiem Światowym. Dla funduszu jest to obecnie jeden z najważniejszych projektów. Model opieki koordynowanej nad pacjentem został już wcześniej wprowadzony m.in. w kilku krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.