mobtech - skutek

Artykuły - Skutek (1)

  • Netia: Chcemy działać

    Firmy grupy kapitałowej Netia Holdings S.A. zwróciły się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji o wydanie decyzji ustalających warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej i potwierdzenie zezwolenia na eksploatację publicznych sieci telefonicznych.