Biznes - skutek

Artykuły - Skutek (210)

 • Na skutek ograniczenia handlu alkoholem mogą upadać małe sklepy

  Na skutek ograniczenia handlu alkoholem mogą upadać małe sklepy

  - Ograniczenia w handlu alkoholem mogą być bardzo dużym problemem dla małych sklepów. Nie wykluczone, że wiele z nich czeka upadłość - uważa Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry. Dodaje, że problem dotyczy to wszystkich sklepów o powierzchni do 300 m kw. niezależnie od formy własności.
 • Domy i działki budowlane - podsumowanie roku 2010 i prognoza na rok 2011

  Domy i działki budowlane - podsumowanie roku 2010 i prognoza na rok 2011

  W 2010 roku ceny domów szybciej i w większym zakresie zareagowały na poprawę koniunktury. W największych polskich miastach ceny domów do 200 m kw. wzrosły średnio o 5,7 proc., podczas gdy ceny ofertowe mieszkań w tym samym czasie wzrosły o 3,7 proc. Ceny dużych domów (od 200 do 300 m kw.), wszędzie, poza Białymstokiem, wzrosły w porównaniu z IV kwartałem 2009 r.
 • Polska krajem podwójnie zagrożonym!

  Polska krajem podwójnie zagrożonym!

  Na skutek zmian demograficznych udział procentowy UE w liczbie ludności świata szybko się zmniejsza. W ciągu ostatnich 50 lat z 13,3 do 7,3 proc. Klęska demograficzna to ostatnio również wyzwanie dla Polski, która jest podwójnie zagrożona.
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych w świetle przepisów podatkowych i w ewidencji księgowej

  1. Co uznaje się za inwestycje w obcych środkach trwałych? Inwestycje w obcych środkach trwałych wymieniane są w ustawach o podatku dochodowym jako środki trwale podlegające amortyzacji, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP i art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF). Inwestycja w obcym środku trwałym to - jak sama nazwa wskazuje - nakład
 • Korekta raportu bieżącego Nr 73)2010 z dnia 4 września 2010 roku.

  Raport bieżący nr 73/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIRBUD S.A. na skutek ujawnienia oczywistej omyłki pisarskiej w dacie zawarcia umowy w treści raportu bieżącego nr 73)2010 z dnia 4 września 2010r. dokonuje niniejszym jego korekty. Jego prawidłowa treść brzmi następująco: Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia 16.02.2010r., informuje, że w dniu 04 września 2010 roku
 • Korekta raportu bieżącego Nr 73)2010 z dnia 4 września 2010 roku .

  Raport bieżący nr 73/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIRBUD S.A. na skutek ujawnienia oczywistej omyłki pisarskiej w dacie zawarcia umowy w treści raportu bieżącego nr 73/2010 z dnia 4 września 2010 r., dokonuje niniejszym jego korekty. Jego prawidłowa treść brzmi następująco: Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia 16.02.2010r., informuje, że w dniu 04 sierpnia 2
 • Srebro - kuzyn złota skazany na rozgłos

  Srebro - kuzyn złota skazany na rozgłos

  W sierpniu spośród kilkudziesięciu instrumentów finansowych najlepszymi inwestycjami okazały się długoterminowe obligacje i metale szlachetne. Na rynku srebra obserwujemy interesujące zjawiska, które mogą zaowocować szybkim wzrostem ceny.
 • Jak opodatkować usługi magazynowania

  Od 1 stycznia 2010 roku, zasady ustalania miejsca świadczenia usług zostały zmienione na skutek nowelizacji do Dyrektywy 2006/112/WE. I tak, ustawa z dnia 23 października 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 195 poz. 1504) wprowadziła art. 28a-28o, gdzie zawarte są nowe zasady miejsca świadczenia usług oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Jednym z podstawowyc
 • Zmiana stanu posiadania akcji

  Raport bieżący nr 72/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Ryszarda Krauze, jako podmiotu dominującego wobec Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom"), Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie") oraz C. Ulrich założone w 1805 roku w Warszawie S.A. z