składki ZUS

Artykuły - Składki ZUS (388)

 • Wpływ obniżenia etatu i pensji na składki ZUS

  Wpływ obniżenia etatu i pensji na składki ZUS

  Pracodawcy, którzy w negatywny sposób odczuli skutki epidemii koronawirusa, mogą korzystać z przepisów zawartych w tarczach antykryzysowych. Wśród nich są takie, na podstawie których pracodawca ma możliwość - w określonych okolicznościach - obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz wynagrodzenia. Jeśli po obniżce pensja pracownika wyniesie mniej niż minimalne wynagrodzenie, może to mieć wpływ na ubezpieczenia i składki z innych tytułów.
 • Emerytury pomostowe. Prawo do rekompensaty jest niepewne

  Emerytury pomostowe. Prawo do rekompensaty jest niepewne

  Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy okresy niewykonywania pracy, za które ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, należy wyłączyć z okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Aby otrzymać rekompensatę, trzeba mieć 15 lat stażu pracy.
 • Nie wszystkie nadpłaty do ZUS zostały bezpowrotnie stracone

  Nie wszystkie nadpłaty do ZUS zostały bezpowrotnie stracone

  Niektórzy przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia nadal mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki.
 • Pomoc dla firm: 10 postulatów Rzecznika MŚP

  Pomoc dla firm: 10 postulatów Rzecznika MŚP

  Jak powiedział Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, zmiany w składkach na ZUS i podatku ryczałtowym pomogłyby firmom, gdy skończy się pomoc z tarcz antykryzysowych.
 • Liczyli na zwolnienie ze składek na ZUS. Zabrano im pieniądze

  Liczyli na zwolnienie ze składek na ZUS. Zabrano im pieniądze

  Tarcza antykryzysowa miała uwolnić przedsiębiorców od ciężaru składek. W praktyce pozwoliła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaliczyć ich własne nadpłaty na poczet kwietnia i maja.
 • Korzystna zmiana obliczania emerytury należnej od czerwca br.

  Korzystna zmiana obliczania emerytury należnej od czerwca br.

  Obliczenie emerytury według zdefiniowanej składki wymaga przeprowadzenia szeregu działań matematycznych. Związane są one m.in. z procesem przeprowadzenia waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, która w bezpośredni sposób wpływa na wysokość nowej emerytury, odgrywając bardzo ważną rolę. Zasady przeprowadzania waloryzacji składek w oparciu o obowiązujące przepisy w sposób najbardziej niekorzystny dotyczyły osób przechodzących na emeryturę w czerwcu danego roku. W czerwcu 2020 r. jest jednak inaczej.
 • Jeszcze tylko kilka dni na wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

  Jeszcze tylko kilka dni na wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

  To już dosłownie ostanie dni na złożenie wniosków o zwolnienie ze składek ZUS za okres od marca do maja. Można to zrobić do 30 czerwca, ale teraz już tylko elektronicznie przez PUE ZUS.
 • Tarcza: Zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych w okresie pandemii

  Tarcza: Zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych w okresie pandemii

  Globalna pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała ogromne zmiany dla społeczeństwa, w tym m.in. dla przedsiębiorców. Ten nowy stan powoduje konieczność zmiany wielu dotychczasowych uregulowań w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe regulacje wprowadzono również dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Ich celem z jednej strony jest udzielenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji, a z drugiej wprowadzenie ułatwień dla sprawniejszego funkcjonowania firm
 • Uwaga! Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS

  Uwaga! Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS

  Do końca czerwca można jeszcze złożyć wnioski o zwolnienie ze składek na ZUS. Przedsiębiorcy, którzy już to zrobili, a czekają na decyzję, mogą sprawdzić status wniosku na PUE ZUS. Dla każdego miesiąca jest ona wydawana osobno.
 • Tarcza: Odroczenie płatności składek lub rozłożenie ich na raty

  Tarcza: Odroczenie płatności składek lub rozłożenie ich na raty

  Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że wiele firm ograniczyło bądź zawiesiło prowadzenie działalności, czego konsekwencją było m.in. zmniejszenie dochodów. To spowodowało, że niektóre firmy zaczęły mieć trudności z terminowym regulowaniem należności publicznoprawnych.

Filmy - Składki ZUS (8)

 • Szykuje się wzrost składek ZUS? Przedsiębiorcy chcą reformy systemu

  W ostatnim czasie pojawiła się informacja o wzroście składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców w 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie on rekordowo wysoki – najwyższy od 2013 roku. Tym samym składki w ujęciu miesięczny miałyby wzrosnąć o niecałe 120 złotych dla każdej firmy, która nie korzysta z szczególnych preferencji. To duży wzrost obciążeń – spowoduje, że wysokość składek przekroczy 1400 złotych miesięcznie. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego wskazuje, że system ten jest wadliwy i wymaga zmian. Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera stanowisko Rzecznika MŚP w tym zakresie. Oprócz tego uważa, że niezbędne są zmiany w sposobie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Uwaga na e-składki. Oszuści podszywają się pod ZUS

  Koniec z opłacaniem ubezpieczeń społecznych na cztery różne konta. Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy opłacają je w ramach e-składki na jedno konto. Robiąc wpłatę, trzeba też uważać. Już pojawili się oszuści, którzy podszywając się pod ZUS, rozsyłali listy z fałszywymi numerami kont.Nowe rozwiązanie to udogodnienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z końcem 2017 roku ważność straciły dotychczasowe numery kont, na które przelewane były środki przeznaczone na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli przez nieuwagę ktoś będzie chciał dokonał płatności na dotychczasowe konta ZUS, to bank nie zezwoli na taką płatność, gdyż te rachunki obecnie nie istnieją.
 • OPZZ: Ozusowanie umów-zleceń oznacza wyższe emerytury. Składki powinny dotyczyć także innych form zatrudnienia

  Oskładkowanie umów-zleceń do minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracownika zabezpieczenie emerytalne, a w przypadku utraty zatrudnienia również zasiłek dla bezrobotnych. Zdaniem związków zawodowych zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku, to krok w dobrym kierunku, jednak – jak mówią – w takim samym stopniu oskładkowane powinny zostać również wszystkie umowy cywilnoprawne. – Od 1 stycznia tego roku zmianie uległy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców. Zgodnie z tymi zmianami zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1850 zł, podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo ze wszystkich tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeśli łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia – tłumaczy Urszula Białkowska z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • ZUS sprawdza pracodawców

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy ubezpieczeni wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Elżbieta Żurek z Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS.