składki ZUS

Artykuły - Składki ZUS (40)

 • Czy dobrowolne składki na ZUS uczynią system bardziej sprawiedliwym?

  Czy dobrowolne składki na ZUS uczynią system bardziej sprawiedliwym?

  Wprowadzenie dobrowolnych składek na ZUS, sprawi, że ponad połowa właścicieli małych i średnich firm przestałaby je opłacać. W dłuższej perspektywie może to jednak wyjść polskiej gospodarce na zdrowie. Temat ten komentuje pomysłodawca całego projektu, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz.
 • Emerytury będą głodowe. System emerytalny zmierza do załamania

  Emerytury będą głodowe. System emerytalny zmierza do załamania

  Za 40 lat dwie trzecie wszystkich emerytur będą stanowiły świadczenia minimalne lub niższe. To cena, jaką zapłacimy za obniżony wiek emerytalny i niepodnoszenie wydatków na świadczenia - ostrzega Instytut Badań Strukturalnych.
 • Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS

  Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS

  Płatnik składek jest zobowiązany terminowo opłacać należności składkowe do ZUS. Nieterminowe ich regulowanie zasadniczo powoduje konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Z kolei płatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który nieterminowo opłaca za siebie składki, organ rentowy wyłącza z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast nieterminowa płatność składki zdrowotnej nie pozbawia płatnika prawa do nieodpłatnej opieki zdrowotnej.
 • Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

  Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłaca za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie m.in. składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Ich rozliczenia dokonuje w odpowiednich dokumentach. Gdy przedsiębiorca spełnia określone warunki, wtedy może być zwolniony z comiesięcznego przekazywania tych dokumentów do ZUS.
 • Czy warszawską giełdę uda się uratować przed katastrofą

  Czy warszawską giełdę uda się uratować przed katastrofą

  System emerytalny ma być ewolucyjnie przebudowany. Zmiana ma być ewolucyjna, aby nie zniszczyć rynku kapitałowego, czyli giełdy, na której Polacy ulokowali swoje czasem drobne oszczędności. Groźba podaży akcji za 30 mld PLN. Sprzedaż akcji przez fundusze w związku z transferem środków zgromadzonych w OFE będzie uzależniona od przyjętego sposobu wyliczenia zmieniającego się limitu alokacji na GPW oraz docelowej liczby uczestników w IKE.
 • Rząd sprawdzi, kto jest przedsiębiorcą. Zniknie limit składek ZUS na etacie

  Rząd sprawdzi, kto jest przedsiębiorcą. Zniknie limit składek ZUS na etacie

  Proponowane przez rząd większe wydatki z budżetu państwa, m.in. na tzw. piątkę Kaczyńskiego, będą miały swoje konsekwencje. Rząd chce zwiększyć wpływy podatkowe, nakładać nowe podatki oraz sprawdzić, kto jest rzeczywiście przedsiębiorcą i znieść limit składek na ZUS przy pracy na etacie.
 • Jest pomysł na abolicję dla firm: Dwa lata na złożenie wniosku o umorzenie składek na ZUS

  Jest pomysł na abolicję dla firm: Dwa lata na złożenie wniosku o umorzenie składek na ZUS

  Przedsiębiorcy będą mieć 24 miesiące na złożenie wniosku o umorzenie składek na ZUS. Abolicja obejmie tylko ich, za swoich pracowników będą musieli zapłacić.
 • ZUS wysyła 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem e-składki

  ZUS wysyła 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem e-składki

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat w ramach e-składki. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2018 r.
 • Przesłanki uznania przez ZUS pracy rodziny na etacie za współpracę

  Przesłanki uznania przez ZUS pracy rodziny na etacie za współpracę

  Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Takie osoby generalnie przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń w ZUS jako osoby współpracujące. Nie zawsze jednak tak jest. Aby krewny mógł być zgłoszony do ubezpieczeń w taki sposób, powinny zostać spełnione określone przesłanki.
 • Zmiany w zakresie druków i kodów w ZUS

  Zmiany w zakresie druków i kodów w ZUS

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Akt ten wprowadził nowe druki ubezpieczeniowe i kody, dokonał także zmian w istniejących drukach oraz zmienił opis niektórych obowiązujących kodów.

Filmy - Składki ZUS (7)

 • Uwaga na e-składki. Oszuści podszywają się pod ZUS

  Koniec z opłacaniem ubezpieczeń społecznych na cztery różne konta. Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy opłacają je w ramach e-składki na jedno konto. Robiąc wpłatę, trzeba też uważać. Już pojawili się oszuści, którzy podszywając się pod ZUS, rozsyłali listy z fałszywymi numerami kont.Nowe rozwiązanie to udogodnienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z końcem 2017 roku ważność straciły dotychczasowe numery kont, na które przelewane były środki przeznaczone na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli przez nieuwagę ktoś będzie chciał dokonał płatności na dotychczasowe konta ZUS, to bank nie zezwoli na taką płatność, gdyż te rachunki obecnie nie istnieją.
 • OPZZ: Ozusowanie umów-zleceń oznacza wyższe emerytury. Składki powinny dotyczyć także innych form zatrudnienia

  Oskładkowanie umów-zleceń do minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracownika zabezpieczenie emerytalne, a w przypadku utraty zatrudnienia również zasiłek dla bezrobotnych. Zdaniem związków zawodowych zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku, to krok w dobrym kierunku, jednak – jak mówią – w takim samym stopniu oskładkowane powinny zostać również wszystkie umowy cywilnoprawne. – Od 1 stycznia tego roku zmianie uległy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców. Zgodnie z tymi zmianami zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1850 zł, podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo ze wszystkich tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeśli łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia – tłumaczy Urszula Białkowska z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • ZUS sprawdza pracodawców

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy ubezpieczeni wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Elżbieta Żurek z Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS.
 • Kosiniak-Kamysz: Priorytetem jest oskładkowanie umów-zleceń i promocja umów o pracę

  Sejm pracuje nad ustawą, która ma zapobiec niepłaceniu przez pracodawców składek z umów-zleceń. W planach rządu jest także zwiększenie udziału umów o pracę, m.in. przez zmiany w prawie zamówień publicznych. Po ograniczeniu roli OFE rząd szuka dodatkowych wpływów do państwowego systemu emerytalnego, który w 2015 r. zanotuje deficyt w wysokości od 61 mld zł do blisko 75 mld zł. – System emerytalny to organizm, który wymaga ciągłych zmian, ciągle ewoluuje. Na pewno gwarancja państwa jest rzeczą podstawową w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Gwarancja minimalnej emerytury, dożywotności jej wypłacania, waloryzacje emerytury i rent – to są fundamenty, które pozostaną niezmienne – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.