składka zdrowotna

Artykuły - Składka zdrowotna (96)

 • Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

  Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

  Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która zdecydowała się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z reguły oczekuje, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka uzyska prawo do danego świadczenia. Obecnie niezdolność do pracy w zdecydowanej większości potwierdzana jest zaświadczeniami lekarskimi wystawianymi w formie elektronicznej, które niemal natychmiast trafiają na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Wydawać by się zatem mogło, że to wystarczy do wdrożenia postępowania o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy. Niestety tak nie jest.
 • "Rzeczpospolita" - najwyższy od lat skok składek dla przedsiębiorców

  "Rzeczpospolita" - najwyższy od lat skok składek dla przedsiębiorców

  Od stycznia przyszłego roku 1,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci miesięcznie nawet 120 zł więcej składek niż obecnie. Przedsiębiorcy proponują zmiany, aby uniknąć takich niespodzianek w przyszłości - pisze wydaniu "Rzeczpospolita".
 • Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

  Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

  Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim następuje od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki na ubezpieczenie chorobowe za zleceniobiorcę może się okazać, że trzeba ją naliczyć od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy nie był on jeszcze objęty tym ubezpieczeniem.
 • Nowy pomysł na poprawę dostępności do lekarza

  Nowy pomysł na poprawę dostępności do lekarza

  Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała program gospodarczy, w tym rewolucyjną propozycję dobrowolnych pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych. Federacja proponuje utworzenie PPK - bis, tyle że w ochronie zdrowia. Koncepcja, która zostanie szczegółowo zaprezentowana dziś w południe, zakłada stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w formie Pracowniczych Planów Zdrowotnych oraz Indywidualnych Planów Zdrowotnych (PPZ).
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - wyrok TK

  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - wyrok TK

  Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z których wynika, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne również za okres, w którym pobierała zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, jest zgodny m.in. z zasadą sprawiedliwości społecznej wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP.
 • Jak wydamy dodatkowe pieniądze na zdrowie?

  Jak wydamy dodatkowe pieniądze na zdrowie?

  Ile pieniędzy potrzebuje polska ochrona zdrowia, aby przestało to być przedmiotem zmartwień środowiska medycznego, pacjentów i polityków? Czy mamy narzędzia pozwalające efektywnie wydawać dodatkowe środki przewidziane w tzw. ustawie 6 procent?
 • Większe składki dla pacjentów, którzy nie dbają o swoje zdrowie!

  Większe składki dla pacjentów, którzy nie dbają o swoje zdrowie!

  - Trzeba wprowadzić bilans dla pacjentów. Jeśli obywatel na niego nie przyjdzie, to za karę powinien zapłacić większą składkę zdrowotną - powiedział w rozmowie z Medexpressem Jarosław Biliński, wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL.
 • Wzrost nakładów na zdrowie z akcyzy lub zwiększenia składki

  Wzrost nakładów na zdrowie z akcyzy lub zwiększenia składki

  Wzrost nakładów na zdrowie jest konieczny, dodatkowe środki mogłyby pochodzić np. z akcyzy na alkohol, opodatkowania "śmieciowego" jedzenia czy podniesienia składki zdrowotnej o 1 proc. po stronie pracodawców - mówi PAP wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński.
 • Finansowanie służby zdrowia: podniesienie składki zdrowotnej jest niezbędne?

  Finansowanie służby zdrowia: podniesienie składki zdrowotnej jest niezbędne?

  Podniesienie składki zdrowotnej jako jeden ze sposobów poprawy finansowej kondycji ochrony zdrowia. Eksperci proponują, by na jej podwyżkę o 1,2 pkt proc. złożyli się po równo pracodawcy, pracownicy i budżet. Apelują o poważną dyskusję o finansowaniu leczenia.
 • Jakie składki przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński?

  Jakie składki przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński?

  Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zasadniczo opłaca za siebie z tego tytułu w ZUS składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie ma ukończonego określonego wieku, musi też uiszczać do ZUS składkę na Fundusz Pracy.

Filmy - Składka zdrowotna (2)