skarga pauliańska

Artykuły - Skarga pauliańska (16)

 • Dane z Ministerstwa Sprawiedliwości: Do sądów wpływa mniej spraw w kwestii skargi pauliańskiej

  Dane z Ministerstwa Sprawiedliwości: Do sądów wpływa mniej spraw w kwestii skargi pauliańskiej

  Od stycznia do czerwca br. do sądów I instancji wpłynęło ponad 900 spraw w przedmiocie tzw. roszczenia pauliańskiego. To blisko 180 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła też liczba takich sporów zgłoszonych do II instancji. Ostatnio było ich niespełna 230, a w pierwszej połowie 2018 roku - prawie 240. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w I instancji takie sprawy najczęściej są w całości lub w części uwzględniane, natomiast w II są zwykle oddalane.
 • Podatnik nie ukryje majątku przed fiskusem. Skarbówce pomoże skarga pauliańska

  Podatnik nie ukryje majątku przed fiskusem. Skarbówce pomoże skarga pauliańska

  Stały Komitet Rady Ministrów zgodził się, aby termin poboru podatku się nie przedawniał, jeżeli fiskus złoży skargę pauliańską. Eksperci obawiają się, że skarbówka będzie nadużywać tej możliwości.
 • Skarga pauliańska również dla fiskusa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  Skarga pauliańska również dla fiskusa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym organy podatkowe mogą wykorzystywać instytucję skargi pauliańskiej w celu dochodzenia wierzytelności publicznoprawnych. Egzekwowanie przez fiskusa należności podatkowych poprzez stosowanie środka charakterystycznego dla stosunków cywilnoprawnych - pomimo iż jest niekorzystne dla samych podatników - uznane zostało przez Trybunał za działanie zgodne z Konstytucją RP.
 • Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Skarb Państwa ma prawo żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną czynność dłużnika, która doprowadziła do jego niewypłacalności. Oznacza to, że zbycie majątku w toku postępowania przed organem podatkowym z pokrzywdzeniem fiskusa może skutkować pozwaniem przed sąd cywilny osoby, która taki majątek nabyła. W takim wypadku to Skarb Państwa musi udowodnić, że podatnik działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Wcale nie oznacza to jednak, że podatnik może pozostać bierny i nie podejmować żadnych działań, by bronić swoich racji.
 • Skarga pauliańska orężem w ręku fiskusa

  Skarga pauliańska orężem w ręku fiskusa

  Fiskus ma do swojej dyspozycji cały wachlarz środków egzekucyjnych i administracyjnych, po które może sięgać, aby ściągnąć od podatników zaległe należności publicznoprawne. Podatnicy jednak często wyzbywają się swojego majątku, aby udaremnić działania egzekucyjne organów skarbowych, dokonując darowizny lub zawierając intercyzę z przeniesieniem całości majątku na jednego małżonka. W ostatnim czasie organy podatkowe coraz częściej próbują podważyć skuteczność takich czynności i składają do sądów powszechnych tzw. skargę pauliańską.
 • Jak działa skarga pauliańska? Skarb Państwa ma prawo bronić się przed dłużnikami

  Jak działa skarga pauliańska? Skarb Państwa ma prawo bronić się przed dłużnikami

  Fiskus może podważać w sądach darowizny i inne transakcje, gdy zawierają je osoby zalegające z podatkami, by w ten sposób uciec przed zapłatą. Sedno wyroku Trybunału Konstytucyjnego to przestroga nie tylko dla dłużników, ale przede wszystkim dla osób, które zawierają z nimi transakcje. Muszą liczyć się z tym, że fiskus sięgnie po ich majątek.
 • Dobry sposób na zdyscyplinowanie dłużnika

  Dobry sposób na zdyscyplinowanie dłużnika

  Notoryczni dłużnicy zrobią wiele, aby uchronić majątek przed wierzycielami. Najczęściej przepisują go na żonę, dzieci lub innych członków rodziny. Prawnicy przypominają: wierzyciel nie pozostaje bezradny wobec takiego zachowania dłużnika. Z pomocą może przyjść tzw. skarga pauliańska.
 • Sposoby na trudnych, niewypłacalnych dłużników

  Sposoby na trudnych, niewypłacalnych dłużników

  Proces dochodzenia należności od kontrahentów jest zazwyczaj nie tylko czasochłonny, ale budzi także niepokój przedsiębiorców, w związku z niepewnością co do wypłacalności dłużnika i skuteczności egzekucji komorniczej. Otrzymanie od komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność nie oznacza jednak, że wierzyciel jest bezradny.
 • Jak skarga pauliańska chroni wierzyciela?

  Jak skarga pauliańska chroni wierzyciela?

  Jan Kowalski pożyczył od swojego przyjaciela Adama Nowaka w grudniu 2015 r. kwotę w wysokości 50 000 PLN na leczenie swojej żony. Do dnia dzisiejszego nie oddał pieniędzy, tłumacząc się trudną sytuacją finansową. Cztery miesiące temu Adam spotkał córkę Jana, która chwaliła się swojej koleżance nowym samochodem, który dostała od ojca. Adam próbował skontaktować się ze swoim dłużnikiem i wyjaśnić zaistniałą sytuację, ale przyjaciel nie odbiera telefonów. Co w tej sytuacji Adam Nowak może zrobić?
 • Jak skutecznie wierzyciel może bronić się przed niewypłacalnością dłużnika

  Jak skutecznie wierzyciel może bronić się przed niewypłacalnością dłużnika

  Za ryzyko niewypłacalności dłużnika odpowiedzialność ponosi zawsze wierzyciel, a więc osoba uprawniona do otrzymania należnego mu świadczenia. Ustawodawca, chcąc zabezpieczyć w jak największym stopniu osobę wierzyciela przed możliwą utratą swojego majątku, wprowadził do systemu polskiego prawa instytucję skargi pauliańskiej.