serie

Artykuły - Serie (4632)

 • GIF wycofał cztery serie leku na alergię Ketotifen WZF

  GIF wycofał cztery serie leku na alergię Ketotifen WZF

  Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował w piątek o wycofaniu z obrotu czterech serii leku przeciwhistaminowego o działaniu przeciwalergicznym Ketotifen WZF.
 • Dwie serie preparatu Predasol wycofane z rynku

  Dwie serie preparatu Predasol (prednizolon, sól sodowa wodorobursztynianu prednizolonu) wycofał z rynku Główny Inspektor Farmaceutyczny; pozostałe serie pozostają w obrocie. Lek może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.
 • Przeznaczenie środków z emisji akcji serii E Emitenta

  Zarząd Emitenta, niniejszym pragnie poinformować iż środki pozyskane z emisji akcji serii „E” Emitent zamierza przeznaczyć na: (i) rozwój technologiczny posiadanych sklepów internetowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Holandii, Polsce i we Włoszech, tj. na ich wzbogacenie o nową funkcjonalność business to business (B2B) w ramach tzw „marketplace”, (ii) zintensyfikowanie kampanii reklamowych na rynkach, na których Emitent jest o
 • Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii I i K

  Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii I za ósmy okres odsetkowy w łącznej wysokości 58 517,25 zł oraz z obligacji serii K za czwarty okres odsetkowy w łącznej wysokości 50 660,32 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 2 595 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 21 października 2017 r. oraz 2 779 sztuk obligacji serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie w
 • Płatność odsetek od obligacji serii A

  Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym w dniu 28 kwietnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji serii A. Wypłata odsetek została dokonana przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
 • Zamknięcie subskrypcji akcji serii E

  Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru („Akcje Serii E ) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczę
 • Rejestracja obligacji serii K.

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Capital Park ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii K ("Obligacje"), informuje, że Spółka powzięła informacje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie do 250.000 Obligacji serii K o wartości no
 • Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

  Zarząd Modern Commerce S.A. w związku z zamknięciem w dniu 25.04.2017 r. subskrypcji akcji serii K wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/02/2017 Zarządu Emitenta z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym informuje co następuje: 1. daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; data rozpoczęcia subskrypcji – 27.02.2017 r. data zakończenia subskrypcji – 25.04.2017 r. 2. d
 • Podsumowanie subskrypcji obligacji serii C

  Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 marca 2017 r., w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję tych obligacji. Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółk
 • Wykup obligacji serii E

  Raport bieżący nr 38/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E (kod ISIN PLADVPL00060) dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 102 354,00 zł, na którą składa się łączna wartość nominalna - 100 000,00 zł oraz łączna wartość naliczony

Filmy - Serie (1)