seria

Artykuły - Seria (3724)

 • GIF wycofał serię Febrisanu - leku na objawy grypy i przeziębienia

  GIF wycofał serię Febrisanu - leku na objawy grypy i przeziębienia

  Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w piątek decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie kraju jednej serii produktu leczniczego Febrisan. Decyzja zapadła, gdyż próbka nie odpowiadała wymaganiom specyfikacji dot. zawartości paracetamolu.
 • Rozpoczęły się zapisy na obligacje GPW serii E dla inwestorów indywidualnych

  W poniedziałek 2 stycznia br. rozpoczęły się zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych.
 • Wysokie zainteresowanie obligacjami GPW serii D dla inwestorów instytucjonalnych

  Obligacje serii D dla inwestorów instytucjonalnych sprzedały się z dużym sukcesem. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia ponad dwukrotnie więcej obligacji serii D aniżeli oferowane przez GPW. Ostatecznie przydzielono maksymalną liczbę 600 000 obligacji serii D.
 • Grupa Jaguar terminowo wykupuje obligacje serii C

  Grupa Jaguar, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami gruntowymi, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, dokonała terminowego wykupu 20% obligacji serii C. Emitent przygotowuje się także do przeprowadzenia emisji akcji serii D.
 • Obligacje Best serii K3 zostały przydzielone

  24 lutego br. Best dokonał przydziału obligacji serii K3 - trafią one do portfeli 563 inwestorów.
 • Pula obligacji Best serii K3 została wyczerpana

  20 lutego zapisy na oferowane przez Best obligacje serii K3 przekroczyły 350 000 sztuk. W związku z tym, że jest to ostatni dzień subskrypcji, proporcjonalną redukcją objęte zostaną tylko zapisy złożone 20 lutego.
 • Rozpoczęcie emisji obligacji serii A3

  Zarząd Artnews S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 9 lutego 2015 roku Emitent dokonał emisji nie mniej niż 300 (trzysta) i nie więcej niż 500 (pięćset) obligacji na okaziciela serii A3 o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) i nie więcej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Emisja Obligacji nastąpi na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jed
 • Wcześniejszy wykup Obligacji serii A/2013

  Zarząd Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka" lub „Emitent") informuje o podjęciu w dniu 5 lutego 2015 r. uchwały o wcześniejszym wykupie całości obligacji serii A/2013, oznaczonych kodem ISIN PLMILOP00036 (dalej „Obligacje”) w ramach realizacji przewidzianej w Warunkach Emisji Obligacji Serii A/2013 (dalej „Warunki Emisji”) opcji Call I. Zgodnie z Warunkami Emisji (pkt. 7.3.8 Warunków Emisji) niniejszy raport stanowi zawiadomienie dla Obligatariuszy o skorzystaniu prz
 • Wykup obligacji serii T w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.

  Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 5 lutego br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu jednej sztuki obligacji imiennej serii T o wartości nominalnej 0,5 mln zł wraz z odsetkami. Seria T była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 64/2014 z 6 sierpnia 2014 roku. PODSTAWA PRAWNA: §
 • Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2015 - Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii A2

  Zarząd Emitenta informuje, iż raport EBI nr 12/2015 dotyczący przedterminowego częściowego wykup obligacji serii A2 został omyłkowo opublikowany przez operatora EBI jako raport Art&Business S.A. Przedmiotowy raport dotyczy spółki Artnews S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące sp